0 accreditatie
punten

Functionaris competenties

  1 juli 2022  in Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht

In deze cursus ‘Functionaris competenties, een cursus voor het juist registreren van personeel’ leer je hoe het onderwijs in Nederland én in Europa geregeld is. Ook leer je welke verantwoordelijkheden er liggen bij de functionaris competenties en hoe die kunnen worden uitgevoerd.


Inschrijven voor dit evenement

Een zorgcultuur (‘culture of care’) staat centraal bij het verbeteren van het welzijn van dieren en het verkrijgen van betrouwbare wetenschappelijke resultaten. DALAS (Dutch Association for Laboratory Animal Science) zet zich in voor de ontwikkeling van continue training van personeel dat bij dierproeven betrokken is. Er zijn strenge regels voor het toelaten van personeel dat met proefdieren komt te werken. Als functionaris competenties (volgens artikel 13F3c van de Wet op de dierproeven) draag je de verantwoordelijkheid om personeel als ‘bevoegd’ te registreren voor bedrijven en instituten met een vergunning voor dierproeven. De opleidingsachtergrond van nieuw personeel wisselt echter, waardoor het soms onduidelijk is of aan alle bevoegdheidseisen is voldaan.

In deze cursus ‘Functionaris competenties, een cursus voor het juist registreren van personeel’ leer je hoe het onderwijs in Nederland én in Europa geregeld is. Ook leer je welke verantwoordelijkheden er liggen bij de functionaris competenties en hoe die kunnen worden uitgevoerd. We behandelen welke werkzaamheden stagiaires in het kader van hun opleiding kunnen uitvoeren. Tot slot kijken we praktisch naar zaken als gelijkstellen en ontheffen van personeel met een afwijkend opleidingstraject of een opleiding van buiten Nederland. Je krijgt niet alleen meer inzicht in de regels en adviezen, maar past ze ook direct toe. Door het geven van deze cursus dragen we bij aan het versnellen en vereenvoudigen van het registratieproces van nieuwe werknemers en daarmee voorkomen we dat er ongelijkheid ontstaat tussen de verschillende bedrijven en instituten. Dit alles draagt bij aan een continue hoogstaande zorg voor proefdieren.

Belangrijke informatie:

Datum
1 juli 2022
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Cursus
Vakgebieden
Interne diergeneeskunde
Doelgroep
Diersoort overschrijdend