0 accreditatie
punten

Jaarsymposium Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

  16 mei 2019  in Utrecht

Jaarsymposium Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek met als thema “Natuur binnen of buiten het hek”. Over de spanning tussen natuurbeheer en veeteelt en de grens tussen natuur- en cultuurland


Inschrijven voor dit evenement

“Natuur binnen of buiten het hek”

Over de spanning tussen natuurbeheer en veeteelt en de grens tussen natuur- en cultuurland

Aan de hand van een pre-advies van Martin Drenthen staan we dit jaar stil bij het spanningsveld tussen natuur en veehouderij. In een klein land als Nederland leidt dit in toenemende mate tot conflicten. Zo wordt de terugkeer van de wolf door ecologen en natuurbeheerders toegejuicht vanwege de biodiversiteit. Maar aan de andere kant trekken schapenhouders aan de bel omdat de wolven hun schapen doden. Omdat wilde dieren ook ziektes kunnen overbrengen worden ze soms gezien als bedreiging voor de veehouderij. De Nederlandse varkenshouderij is bijvoorbeeld als de dood voor een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest onder wilde zwijnen.

Daarentegen heeft de veehouderij onmiskenbaar ook negatieve effecten op natuur en biodiversiteit. Denk maar aan uitstoot van broeikasgassen of de terugloop van het aantal weidevogels. De legitimiteit van landbouw en veeteelt berust op het idee dat de mens recht heeft om een deel van de aarde te gebruiken voor de eigen voedselvoorziening. Het produceren van voedsel is dan wellicht een gerechtvaardigd doel maar waar ligt dan de grens? In dit debat komt naast de tegenstelling tussen dier- en natuurethiek daarom ook de ‘boerenethiek’ aan bod. Lukt het ons om vanuit de ethiek een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke discussie?

Sprekers

Dr. Martin Drenthen
Prof. Dr. Hens Runhaar
Dr. Bernice Bovenkerk

Datum / tijden

Donderdag 16 mei 2019 / 13:00 – 17:00 uur

Locatie

Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

Programma

12.00-13.00 uur  Algemene leden vergadering NVBE (alleen voor leden)
13.00-13.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
13.30-13.40 uur  Opening door dagvoorzitter
13.40-14.30 uur  Presentatie NVBe pre-advies door Dr. Martin Drenthen
14.30-15.00 uur  Co-referent 1: Prof. Dr. Hens Runhaar
15.00-15.15 uur   Pauze
15.15-15.45 uur   Co-referent 2: vertegenwoordiger veehouderij
15.45-16.15 uur   Co-referent 3: Dr. Bernice Bovenkerk
16.15-16.30 uur   Plenaire discussie
16.30-17.00 uur  Borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via ledenadministratie@nvbe.nl. Vermeld daarbij in de onderwerp-regel ‘Aanmelding jaarsymposium 2019 NVBe’. Vermeld in uw bericht svp of u NVBe-lid bent. Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging van deelname en (indien geen NVBe-lid) een factuur.

Kosten

Deelname is voor NVBe-leden gratis. Als u zich nu aanmeldt als lid, gelden de voordelen van het lidmaatschap per direct
Niet-leden betalen €30,- euro. Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan het symposium en ontvangt u tevens het pre-advies. Studenten kunnen deelnemen voor €10,- Zij ontvangen het pre-advies louter digitaal. Het pre-advies is na het jaarsymposium voor €15,- te bestellen via de website.

Bestellen Pre-advies

Bent u geen lid, bent u niet aanwezig bij het Jaarsymposium, maar wilt u het Pre-advies (na 16 mei) ontvangen? Stuur een mail aan ledenadministratie@nvbe.nl met uw adresgegevens. Tegen betaling van €15,- (excl. verzendkosten) ontvangt u een gedrukt exemplaar thuis.

Belangrijke informatie:

Datum
16 mei 2019
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Lezing
Doelgroep
Landbouwhuisdieren