0 accreditatie
punten

Kennismakingsbijeenkomst De Groene Veterinair

  16 mei 2022  in Dronten

Het afgelopen najaar is een initiatief ontstaan van een aantal partijen binnen de veterinaire sector om te komen tot een aanpak van milieuvraagstukken die voorbijgaat aan individuele organisaties of ketens en belangen. Inmiddels is het platvorm ‘de Groene Veterinair’ een feit! Deze partijen willen gecoördineerd de praktijken ondersteunen in de aanpak van de problematiek. Er zijn al diverse individuele partijen en ketens aan de slag met deze vraagstukken, maar het doel is juist om middels samenwerking te komen tot een sneller en beter resultaat. Ook willen we van elkaar leren, zoveel mogelijk voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan en missers worden voorkomen. De uitdagingen op milieugebied zijn zeer talrijk en vaak gecompliceerd. Daarom is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen en ze naar belangrijkheid te rubriceren.


Inschrijven voor dit evenement

Deelnemende partijen

  • Covetrus
  • KNMvD
  • Evidensia
  • AniCura
  • Aeres opleiding
  • Yuverta opleiding
  • En er zullen nog meer volgen!

Daarbij is het contact met de individuele veterinair, paraveterinair en praktijkmanager (niet persé veterinair) onontbeerlijk. Wij zoeken vertegenwoordigers uit deze groepen om een ‘denktank’ te vormen van 25 – 30 personen. Hiermee wordt getracht een zo breed mogelijk draagvlak binnen de sector te creëren. Iedere inbreng is welkom!
Een eerste kennismakingsbijeenkomst is op maandag 16 mei bij Aeres in Dronten.

Het is zeker niet de bedoeling om te komen tot nieuwe regelgeving of dwingende afspraken. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en vooral vanuit het besef dat er NU iets moet gebeuren: we gaan ervoor!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden voor de denktank, neem contact op met Hans Nieuwendijk.

Belangrijke informatie:

Datum
16 mei 2022
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Overig
Doelgroep
Dierenarts
Paraveterinair