4 accreditatie
punten

Meldplichtige aandoeningen bij runderen

  21 september 2023  in Online

Deze E-module gaat over meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee. De module is opgezet vanuit het perspectief van de praktiserende dierenarts en bevat daarom zoveel mogelijk casussen waarmee hij/zij mee geconfronteerd kan worden. Praktiserende dierenartsen spelen zowel bij de monitoring/surveillance van diverse meldingsplichtige aandoeningen als bij de aanpak en bestrijding van deze aandoeningen een belangrijk rol.


Inschrijven voor dit evenement

De aandoeningen hebben, afgezien van de effecten voor de diergezondheid, vaak de nodige impact op het nationale of zelfs internationale handelsverkeer en kunnen ook een enorme maatschappelijke impact hebben. Het is daarom belangrijk dat praktiserende dierenartsen op de hoogte zijn van de klinische verschijnselen, welke mogelijkheden ze hebben voor aanvullende diagnostiek en wat hun rol is in de aanpak van deze aandoeningen door de betrokken overheidsinstanties, alhoewel ze de aandoeningen in een aantal gevallen zelden of nooit zullen zien.

De module start met een introductie over de regelgeving en daarna worden de verschillende aandoeningen behandeld. In de regel wordt de inhoudelijke informatie over de aandoening voorafgegaan door een beschrijving van de impact die de aandoening heeft gehad of kan hebben. Daarna volgt een inhoudelijk overzicht met algemene informatie over de aandoening, waaronder bijvoorbeeld de klinische verschijnselen bij individuele dieren en observaties in het koppel. Vervolgens wordt vermeld welke stappen er dan doorlopen (moeten) worden en wat de rol van de praktiserende dierenarts daarbij is.

 

Belangrijke informatie:

Datum
21 september 2023
Accreditatie punten
4 punten
Categorie
Cursus
Vakgebieden
Gezondheid en Welzijn
Doelgroep
Rundvee