0 accreditatie
punten

Webinar methaan- en ammoniakreductie in de veehouderij

  23 juni 2021  in webinar

Om de klimaatdoelen per 2030 (en daarna) te halen is het noodzakelijk veehouders inzichtelijk te maken welke opties zij hebben om reducties op het gebied van methaan- en ammoniakuitstoot te bewerkstelligen. Reductieopties zijn bijvoorbeeld optimaliseren van het rantsoen, bevorderen van diergezondheid, fokkerij en verschillende staltechnieken.


Inschrijven voor dit evenement
Inleiding:

Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen meer dan 100 partijen, waaronder de rijksoverheid en het bedrijfsleven. De klimaatopgave gaat alle sectoren in Nederland aan, dus ook de veehouderij. De overheid en veehouderijsector willen de emissies van broeikasgassen in de veehouderij in 2030 hebben verminderd met 1,2 tot 2,7 megaton CO2-equivalenten.

Om de klimaatdoelen per 2030 (en daarna) te halen is het noodzakelijk veehouders inzichtelijk te maken welke opties zij hebben om reducties op het gebied van methaan- en ammoniakuitstoot te bewerkstelligen. Reductieopties zijn bijvoorbeeld optimaliseren van het rantsoen, bevorderen van diergezondheid, fokkerij en verschillende staltechnieken.

Verschillende erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol, namelijk adviseren van de veehouder. Graag willen we ook dierenartsen enerzijds informeren over de opties die er voor veehouders zijn om methaan- en ammoniakreductie te realiseren, hierbij gaan we in op mogelijkheden wat betreft voer, dier, stal en mest. Anderzijds zouden we graag in gesprek gaan over de mogelijkheden die ze zien om dit in hun bedrijfsvoering/-advisering toe te passen en welke.

Datum/tijdstip:

23 juni om 13.00 uur.

Programma:

13.00   Welkom
13.05   Presentatie
Inleiding problematiek, mogelijkheden voor het reduceren van methaan- en ammoniakemissie op gebied van voer- en diermanagement (Tom Broeze, Schuttelaar & partners)
13.25   Presentatie
Verlagen emissies bij melkvee: hoe kan door middel van het basisrantsoen (ruwvoer) de methaanemissie verminderen? Welke rol kan het voeren van vers gras/weidegang hierbij spelen? (Bert Philipsen, Wageningen Universtity & Research)
13.45   Vragen
Ruimte voor vragen en discussie
14.00   Afsluiting

Aanmelding:

Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPQbEK8GFeyNGSwcYvoXhdQO4KWyKxMoLrAjakYYec3fbEg/viewform.
Er is plaats voor vijftig deelnemers. Deelnemers zullen op een reservelijst komen te staan als dit aantal wordt overschreden. U krijgt hiervan dan bericht.

Belangrijke informatie:

Datum
23 juni 2021
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Webinar
Doelgroep
Landbouwhuisdieren