43 accreditatie
punten

Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen (OJD) in Nieuwe Stijl! Meer online, meer contactmomenten, minder reistijd

  13 september 2022  in Online/Haarlem

In het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen (OJD) staan jonge dierenartsen een jaar lang stil bij hun persoonlijk functioneren, als mens en als beginnend dierenarts. Ze leren hun persoonlijke doelen te bepalen. Daarnaast krijgen ze meer zicht op hun sterke kanten en hun ontwikkelingspunten. Goed voor de jonge dierenarts zelf én voor de werkgever. Het OJD bewijst al meer dan 10 jaar zijn waarde.


Inschrijven voor dit evenement
Korte inleiding:

In het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen (OJD) staan jonge dierenartsen een jaar lang stil bij hun persoonlijk functioneren, als mens en als beginnend dierenarts. Ze leren hun persoonlijke doelen te bepalen. Daarnaast krijgen ze meer zicht op hun sterke kanten en hun ontwikkelingspunten. Goed voor de jonge dierenarts zelf én voor de werkgever. Het OJD bewijst al meer dan 10 jaar zijn waarde.

Toegevoegde waarde voor dierenarts én praktijk
De verantwoordelijkheid, de omgang met klanten, het ontwikkelen van een eigen identiteit als dierenarts en het vinden van een juiste werk/privé-balans. Het zijn allemaal zaken die veel aandacht vragen van een jonge dierenarts. Het OJD ondersteunt hierbij.
Resultaat: jonge dierenartsen die:
• communicatief vaardiger zijn
• op persoonlijk vlak steviger in hun schoenen staan, ook tijdens de diensten.
• met plezier hun vak uitoefenen
• een waardevolle bijdrage zijn voor de praktijk en de beroepsgroep

Programma:

Deelnemers kunnen kiezen tussen OJD-Compleet en OJD-Basis.

Het OJD-Basis bestaat uit 9 bijeenkomsten online en offline:
Bijeenkomst 1: Introductie en intervisie-training
Bijeenkomst 2: Online training zelf-coaching
Bijeenkomst 3: Online intervisie
Bijeenkomst 4: Online training assertiviteit
Bijeenkomst 5: Training functioneringsgesprekken en intervisie
Bijeenkomst 6: Online intervisie
Bijeenkomst 7: Online training stress
Bijeenkomst 8: Online intervisie
Bijeenkomst 9: Afrondingsdag

Het OJD-Compleet biedt daarnaast professionele testen, mogelijkheid tot tussentijdse consultatie en een intake- en evaluatiegesprek. Na de introductiedag wordt door middel van een erkende persoonlijkheidstest en een 360-graden-feedback vastgesteld welk ontwikkelpotentieel de jonge dierenarts in zich heeft en wat hij/zij nu al in de praktijk laat zien. Door deze twee testen naast elkaar te leggen in een uitgebreid persoonlijk intakegesprek, kan worden vastgesteld aan welke ontwikkelpunten de jonge dierenarts wil gaan werken. Deze testen en dit gesprek worden door deelnemers van eerdere groepen als zeer waardevol ervaren. Aan het eind van het traject wordt nogmaals een 360-graden-feedback uitgevoerd, waarna een evaluatiegesprek volgt om te bespreken welke ontwikkeling de dierenarts heeft doorgemaakt en waar hij/zij verder nog aan wil werken.

Intervisie

Ondersteuning en motivering vanuit de groep blijken tijdens dit traject van grote waarde. Intervisie is daarom een belangrijk onderdeel. In de groep wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot hun functioneren. Als de deelnemers hiervoor kiezen, kan dit ook na het ontwikkeltraject blijven zorgen voor groei en ontwikkeling.

Coaches

Het OJD wordt verzorgd door Spaarne Veterinair, een bedrijf uit Haarlem dat zich vooral toelegt op het ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’. Spaarne Veterinair richt zich al jarenlang met name op de veterinaire beroepsgroep.

Data en locatie:

De duur van het programma is een jaar. De fysieke bijeenkomsten worden gehouden in Haarlem, de online bijeenkomsten gaan via Zoom;

  • Bijeenkomst 1: 13 september 2022
  • Bijeenkomst 2: 12 oktober 2022
  • Bijeenkomst 3:  16 november 2022
  • Bijeenkomst 4:  13 december 2022
  • Bijeenkomst 5: 11 januari 2023
  • Bijeenkomst 6:  15 februari 2023
  • Bijeenkomst 7: 14 maart 2023
  • Bijeenkomst 8: 12 april 2023
  • Bijeenkomst 9: 17 mei 2023
Kosten:

De kosten voor het OJD-Basis bedragen €1.795 en die voor het OJD-Compleet €2.495. Deze bedragen zijn excl. btw en incl. kosten voor locatie, lunch en drinken.

Voor wie?

Dit traject is bestemd voor alle jonge dierenartsen – praktiserend of niet-praktiserend – die succesvol willen zijn en bereid zijn aan de slag te gaan met hun toekomst.

Meer informatie over het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsenen aanmelden

Meer informatie over het traject (inclusief aanmeldformulier)

Belangrijke informatie:

Startdatum: 1 maart 2022
Accreditatie: OJD-Basis 43 punten en OJD-Compleet 49 punten
Categorie: Coaching
Vakgebieden: Persoonlijke ontwikkeling

Belangrijke informatie:

Datum
13 september 2022
Accreditatie punten
43 punten
Categorie
Coaching
Vakgebieden
Persoonlijke ontwikkeling
Doelgroep
Diersoort overschrijdend