43 accreditatie
punten

Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen

  11 november 2020  in midden van het land

In het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen (OJD) staan jonge dierenartsen een jaar lang stil bij hun persoonlijk functioneren, als mens en als beginnend dierenarts. Ze leren hun persoonlijke doelen te bepalen. Daarnaast krijgen ze meer zicht op hun sterke kanten en hun ontwikkelingspunten. Goed voor de jonge dierenarts zelf én voor de werkgever. Het OJD bewijst al meer dan 10 jaar zijn waarde.


Inschrijven voor dit evenement

Toegevoegde waarde voor dierenarts én praktijk
De verantwoordelijkheid, de omgang met klanten, het ontwikkelen van een eigen identiteit als dierenarts en het vinden van een juiste werk/privé-balans. Het zijn allemaal zaken die veel aandacht vragen van een jonge dierenarts. Het OJD ondersteunt hierbij.
Resultaat: jonge dierenartsen die:
• communicatief vaardiger zijn
• op persoonlijk vlak steviger in hun schoenen staan
• met plezier hun vak uitoefenen
• een waardevolle bijdrage zijn voor de praktijk en de beroepsgroep

Voor wie?
Dit traject is bestemd voor alle jonge dierenartsen – praktiserend of niet-praktiserend – die succesvol willen zijn en bereid zijn aan de slag te gaan met hun toekomst.

Programma
Deelnemers kunnen kiezen tussen OJD-Compleet en OJD-Basis.

Het OJD-Basis bestaat uit 6 trainings- en intervisiedagen:
Dag 1: Introductieochtend en in de middag intervisie-training
Dag 2: Trainingen Zelf-coaching en Gespreksvaardigheden
Dag 3: Training Assertiviteit en in de middag intervisie
Dag 4: Training Functionerings- en beoordelingsgesprekken en in de middag intervisie
Dag 5: Training Stress en Psychische weerbaarheid en in de middag intervisie
Dag 6: Vrije invulling naar behoefte van de groep

Het OJD-Compleet biedt daarnaast professionele testen, mogelijkheid tot tussentijdse consultatie en een intake- en evaluatiegesprek. Na de introductiedag wordt door middel van een erkende persoonlijkheidstest en een 360-graden-feedback vastgesteld welk ontwikkelpotentieel de jonge dierenarts in zich heeft en wat hij/zij nu al in de praktijk laat zien. Door deze twee testen naast elkaar te leggen in een uitgebreid persoonlijk intakegesprek, kan worden vastgesteld aan welke ontwikkelpunten de jonge dierenarts wil gaan werken. Deze testen en dit gesprek worden door deelnemers van eerdere groepen als zeer waardevol ervaren. Aan het eind van het traject wordt nogmaals een 360-graden-feedback uitgevoerd, waarna een evaluatiegesprek volgt om te bespreken welke ontwikkeling de dierenarts heeft doorgemaakt en waar hij/zij verder nog aan wil werken.

Intervisie
Ondersteuning en motivering vanuit de groep blijken tijdens dit traject van grote waarde. Intervisie is daarom een belangrijk onderdeel. In de groep wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot hun functioneren. Als de deelnemers hiervoor kiezen, kan dit ook na het ontwikkeltraject blijven zorgen voor groei en ontwikkeling.

Coaches
Het OJD wordt verzorgd door Spaarne Veterinair, een bedrijf uit Haarlem dat zich vooral toelegt op het ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’. Spaarne Veterinair richt zich al jarenlang met name op de veterinaire beroepsgroep.

Data en locatie
De duur van het programma is een jaar. De zes bijeenkomsten worden gehouden in het midden van het land op de volgende data:

• woensdag 11 november 2020
• woensdag 6 januari 2021
• woensdag 3 maart 2021
• woensdag 21 april 2021
• woensdag 16 juni 2021
• woensdag 8 september 2021

Tarieven
De kosten voor het OJD-Basis bedragen €1.595 en die voor het OJD-Compleet €2.495. Deze bedragen zijn excl. btw en incl. kosten voor locatie, lunch en drinken.

Meer informatie over het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsenen aanmelden

> Meer informatie over het traject (inclusief aanmeldformulier)

Belangrijke informatie
Startdatum: 11 november 2020
Accreditatie: OJD-Basis 43 punten en OJD-Compleet 49 punten
Categorie: Coaching
Vakgebieden: Persoonlijke ontwikkeling

Belangrijke informatie:

Datum
11 november 2020
Accreditatie punten
43 punten
Categorie
Coaching
Vakgebieden
Persoonlijke ontwikkeling
Doelgroep
Dierenarts