15 accreditatie
punten

Open IOD ‘De veterinaire keuring van het paard’

  10 september 2024  in KNMvD, De Molen 94, 3995 AX Houten

Praat mee over de veterinaire keuring van het paard. Recent is het Cluster Paard in overleg met de auteurs het herzieningsproces van het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’ en het keuringsformulier gestart. Aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de diergeneeskunde en in juridische zaken, wordt er momenteel geïnventariseerd of en hoe deze documenten dienen te worden herzien. Keurt u regelmatig paarden? Dan zijn deze bijeenkomsten voor u bedoeld. Praat mee en deel uw ervaring om onderdeel van dit herzieningsproces te zijn.


Inschrijven voor dit evenement
Over deze bijeenkomsten

Het Cluster Paard organiseert intercollegiaal overleg bijeenkomsten voor paardendierenartsen over de keuring van paarden in Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten in Houten worden alle onderdelen van de keuring van paarden onder leiding van prof. Marianne Sloet met elkaar besproken. De collega’s worden uitgenodigd om hun ervaringen over de keuring van paarden uit hun eigen praktijk te delen. Het programma ziet er als volgt uit (de hoofdstukken refereren naar de hoofdstukken in het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’, editie 2007 van auteurs prof. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, prof. Ab Barneveld en dr. Antoon-Jan van den Belt):

 • Donderdag 10 september
  Hoofdstuk II – Onderzoeksrapport
  Hoofdstuk III – Opdrachtgever
  Hoofdstuk IV – Signalement
  Hoofdstuk V – Extra verklaringen en bloedafname
  Hoofdstuk VI – Gegevens van de keurende dierenarts
  Hoofdstuk VIII – Algemeen onderzoek
 • Dinsdag 29 oktober
  Hoofdstuk IX – Respiratie-apparaat
  Hoofdstuk X – Circulatie-apparaat
  Hoofdstuk XI – Digestie-apparaat
  Hoofdstuk XII – Urogenitaal-apparaat
  Hoofdstuk XIII – Zenuwstelsel, zintuigen en ogen
 • Donderdag 7 november
  Hoofdstuk XIV – Locomotie-apparaat
 • Donderdag 21 november
  Hoofdstuk XV – Diagnostische beeldvorming
 • Dinsdag 10 december
  Hoofdstuk XVI – Conclusie van de keuring
  Hoofdstuk VII – Juridische aspecten van koop en verkoop
  Hoofdstuk II – Onderzoeksrapport
 • Dinsdag 17 december
  Reserve-avond, onder voorbehouden (het plaatsvinden van deze bijeenkomst wordt uiterlijk op 10 december 2024 besloten) 
Voorbereiding

Bij intercollegiaal overleg gaat het om inbreng uit eigen praktijk, daarom vragen we alle deelnemers om de hoofdstukken uit het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’, editie 2007, voorafgaande aan de betreffende avond nogmaals door te lezen en hun reacties te noteren en liefst tevoren in te sturen aan m.sloet@uu.nl.

Over de specialist

Prof. em. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan heeft als eerste auteur van het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’ (editie 2007) ruime ervaring met de perikelen rondom het keuren van paarden. Zij is weliswaar emeritus hoogleraar, maar nog steeds zeer actief op het vakgebied zowel met het begeleiden van promovendi en het geven van onderwijs als met vragen uit de praktijk en het begeleiden van patiënten.

Praktische informatie

Specialist
Prof. em. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, Dip. ECEIM, dip. ECVSMR (retired), specialist KNMvD Inwendige Ziekten Paard, Erkende Paardendierenarts

Data
Donderdag 10 september 2024
Dinsdag 29 oktober 2024
Donderdag 7 november 2024
Donderdag 21 november 2024
Dinsdag 10 december 2024
(reserve dinsdag 17 december 2024)

Tijden (alle data)
18:30: eenvoudige maaltijd
19:00-22:00: IOD-bijeenkomst

Voor wie
Dierenartsen ervaren in het keuren van paarden

Bij overschrijden van het maximale aantal deelnemers van 30, hebben Erkende Keuringsdierenartsen voorrang.

Locatie
KNMvD, De Molen 94, 3995 AX Houten

Kosten (totaal voor 5 bijeenkomsten)
KNMvD-lid: €300 (excl. btw)
Niet KNMvD-lid: €500 (excl. btw)

Nascholingspunten
15 IOD-punten in totaal (18 indien de reserve-avond wordt georganiseerd en gevolgd)

Belangrijke informatie:

Datum
10 september 2024
Accreditatie punten
15 punten
Categorie
Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)
Doelgroep
Paard