0 accreditatie
punten

9e Els Borst lezing

  13 april 2022  in Kloosterkerk

De 9e Els Borst lezing gaat dit jaar over de verbondenheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu volgens de One Health benadering. Dr. Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen Universiteit, presenteert haar visie.


Inschrijven voor dit evenement

Sinds 2013 organiseert het CEG iedere november een lezing waarin een gerenommeerde deskundige spreekt over een ethisch thema of vraagstuk binnen de (gezondheids)zorg. Deze lezing is vernoemd naar Els Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1994 tot 2002. Als minister stond zij aan de wieg van het CEG. Els Borst-Eilers heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan verschillende ethische thema’s. Zoals euthanasie, het stelsel van donorverklaringen en wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, geslachtscellen en foetaal weefsel.

9e Els Borst Lezing: 13 april 2022

Vanwege de situatie rondom corona hebben we moeten besluiten de 9e Els Borst Lezing uit te stellen. Deze stond gepland voor 22 november 2021 en is verplaatst naar 13 april 2022, 15.00 tot 17.00 uur. Deze Els Borst Lezing wordt gehouden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in Den Haag. U kunt deze bijeenkomst fysiek bijwonen of de lezing volgen via livestream.

Een vernieuwde verhouding tussen gezondheid van mens, dier en milieu na de coronapandemie

De Els Borst Lezing gaat dit jaar over de verbondenheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu volgens de One Health benadering. Dr. Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen Universiteit, presenteert haar visie.

Wereldwijd leven mensen en dieren vaak dicht op elkaar. De One Health benadering vertrekt vanuit de wederkerige relaties tussen de gezondheid van mens, dier en milieu. Zo liet de coronapandemie ons zien dat dieren ziektes kunnen overbrengen aan mensen, maar ook dat dieren ziek kunnen worden als gevolg van menselijk ingrijpen. Hoe te handelen bij conflicten tussen de gezondheid van mens, dier en milieu? Mogen we dieren preventief slachten om de volksgezondheid te beschermen? Hoe veel gezondheidsrisico zijn we bereid te lopen om voldoende en betaalbaar voedsel te kunnen produceren?

In haar lezing beargumenteert Bernice Bovenkerk haar visie dat door een veranderende leefomgeving een transformatie van het systeem waarin mens, dier en milieu samenleven hoognodig is.

Aanmelden

Aanmelden voor de fysieke lezing of de livestream kan via deze link.

Voor de fysieke lezing zullen de dan geldende algemene coronaregels voor bijeenkomsten in acht worden genomen. U ontvangt daarover nadere informatie bij de bevestiging van uw aanmelding.

Belangrijke informatie:

Datum
13 april 2022
Accreditatie punten
0 punten
Vakgebieden
Gezondheid en Welzijn
One Health
Doelgroep
Diersoort overschrijdend