4 accreditatie
punten

Startcompententie Erkenningsregeling Salmonella

  8 juni 2022  in Online

Deze online cursus leidt tot de startcompetentie om als rundveedierenarts erkend te worden binnen het beheersingsprogramma salmonellose.


Inschrijven voor dit evenement

De zuivelindustrie heeft al een aantal jaren een beheersingsprogramma voor salmonella bij melkvee. Dat programma is van groot belang om de export van zuivelproducten te kunnen continueren. Binnen het programma is een belangrijke rol weggelegd voor dierenartsen die hiervoor een speciale erkenning nodig hebben. Het volgen van deze online cursus vormt de basis voor deze erkenning.

Deze online cursus leidt tot de startcompetentie om als rundveedierenarts erkend te worden binnen het beheersingsprogramma salmonellose. Definitieve opname in het register vindt plaats nadat u een bijeenkomst heeft bijgewoond over salmonellose. Deze bijeenkomst wordt minimaal eenmaal per jaar georganiseerd door ICOvet.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende manifestaties van de belangrijkste infecties met Salmonella spp. bij het rund en de diagnostische mogelijkheden om een dergelijke infectie aan te tonen. Daarna wordt de achtergrond en de ontwikkeling van het beheersingsprogramma behandeld. Daarbij komt uiteraard de indeling van de melkveebedrijven in 3 niveaus aan bod, aangevuld met de mogelijke of noodzakelijke acties die hieruit voortvloeien. Er wordt geoefend met de taken die er van de erkende dierenarts worden verwacht.

Deze cursus is bestemd voor dierenartsen die werkzaam zijn in de melkveehouderij en die in het bezit willen komen van de erkenning voor het beheersingsprogramma voor salmonellose. De cursus heeft een tijdsbesteding van 4 uur, naar eigen beschikbaarheid flexibel te verdelen over maximaal 1 week vanaf genoemde startdatum.

Belangrijke informatie:

Datum
8 juni 2022
Accreditatie punten
4 punten
Categorie
Cursus
Vakgebieden
Gezondheid en Welzijn
Doelgroep
Herkauwer