0 accreditatie
punten

Stralingsbescherming in de diergeneeskunde

  7 juni 2022  in Online via Microsoft Teams

Korte inleiding: Deze nascholing is onderdeel van de Kernenergiewetgeving in Nederland. De cursus leert veilig om te gaan met ioniserende straling in de diergeneeskunde en geeft praktische informatie over wetgeving en organisatie, zodoende binnen de kaders van de wet te opereren.


Inschrijven voor dit evenement

Korte inleiding: Deze nascholing is onderdeel van de Kernenergiewetgeving in Nederland. De cursus leert veilig om te gaan met ioniserende straling in de diergeneeskunde en geeft praktische informatie over wetgeving en organisatie, zodoende binnen de kaders van de wet te opereren. Na het volgen van deze nascholing voldoe je voor 5 jaar aan de nascholingsverplichting van de Kernenergiewet.

Speker(s)/Docent(en): Theo Verkleij

Datum/data:
Deze nascholing vindt ook in 2022 weer plaats, namelijk op de volgende data:

  • 9 maart 2022, 19:30 – 22:00 uur
  • 12 april 2022, 10:00 – 12:30 uur
  • 11 mei 2022, 19:30 – 22:00 uur
  • 7 juni 2022, 10:00 – 12:30 uur

Programma:
De cursus duurt ongeveer 2 uur en is onderdeel van de Kernenergiewet, Bbs artikel 5.7. lid 4. We bieden deze cursus online aan via Microsoft Teams.
De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:
• Stelsel van deskundigheid
• Wetgeving
• Wat te doen bij inspectie door ANVS of SZW
• Vergunning/ mandaat TMS/ Jaarverslag
• Kernenergiewetdossier
• Ioniserende straling/ röntgenstraling
• Beeldvorming: invloed van: kV, mAs, filtratie, strooistralenrooster
• Gevaren, gevolgen en limieten
• Veilig werken met straling

Locatie: Online via Microsoft Teams. Voorafgaande aan de training ontvang je van het Academy team informatie over het gebruik van Microsoft Teams.

Kosten:
•Online voor IVC Evidensia medewerkers: €115,00 excl. BTW
•Online voor externen: €150,00 excl. BTW

Doelgroep: Dierenarts gezelschapsdieren met aanstelling tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming.

Belangrijke informatie:

Datum
7 juni 2022
Accreditatie punten
0 punten
Doelgroep
Dierenarts