90 accreditatie
punten

Sustainable Ruminant Health

  20 mei 2022  in Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht

Vanwege zijn/haar specifieke kennis over diergezondheid en dierenwelzijn speelt de rundveedierenarts een belangrijke rol in het proces van een verantwoorde voedselproductie. In een rundveehouderij die zich moet aanpassen aan veranderende eisen van burger en samenleving, en die te maken krijgt met enorme technologische ontwikkelingen, moet ook de rundveedierenarts veranderen om van toegevoegde waarde te kunnen blijven.


Inschrijven voor dit evenement

Dit alles maakt het noodzakelijk dat rundveedierenarts van de toekomst blijvend moet investeren in kennis over diergezondheid, maar ook in kennis over ontwikkelingen in de maatschappij waar de veehouderij mee te maken krijgen en die van invloed zijn op de diergezondheid.

Natuurlijk werken dierenartsen aan diergezondheid en dus zullen ze voor een belangrijk deel over bekende onderwerpen praten. Deze cursus behandelt state of the art kennis, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals automatisering en precision livestock farming besproken worden. Controversiële onderwerpen zullen daarbij niet gemeden worden. Daarbij kunnen vragen besproken worden zoals: Welke gevolgen zal de nieuwe Wet Dieren hebben voor de klauwgezondheidszorg? Hoe gaan we om met de stikstof wetgeving in ons voedingsadvies? Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen op gebied van CRISPR Cas op de fokkerij op diergezondheid? Of we nu blij zijn met bepaalde ontwikkelingen of niet, we hebben er mee te dealen. De dierenarts moet daarin voorop gaan.

De cursus behandelt onderwerpen waar de rundveedierenarts in zijn/haar dagelijkse werk mee te maken heeft of zou kunnen hebben. Op de voorlopige lijst staan bekende onderwerpen zoals jongvee opfok, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid, transitie management, voeding en (opkomende) infectieziekten. De cursus behandelt ook nieuwe technologieën in de melkveehouderij, de mogelijkheden die genetica biedt in een duurzame rundveehouderij en communicatie.

Belangrijke informatie:

Datum
20 mei 2022
Accreditatie punten
90 punten
Categorie
Cursus
Vakgebieden
Gezondheid en Welzijn
Doelgroep
Rundvee