0 accreditatie
punten

Training planning en organisatie

  5 april 2022  in Lange Brinkweg 77-4, 3764 AB, Soest

De vraag naar diergeneeskundige zorg neemt toe. Het aantal klanten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Klanten willen steeds verder gaan in de zorg voor hun huisdier en klanten vragen steeds meer aandacht van dierenarts en paraveterinair.


Inschrijven voor dit evenement

Personeel is schaars, dus als praktijk moet je andere manieren vinden om met deze druk om te gaan. Harder werken kan op de korte termijn een oplossing bieden, maar op de lange termijn niet. We moeten dus zoeken naar manieren om efficiënter te werken.

Er is in de meeste praktijken aanzienlijke winst te behalen door gestructureerd en planmatig naar de organisatie en planning te kijken. Er wordt nog grotendeels vraag gestuurd gepland, wat zorgt voor grote pieken en dalen. Een aanzienlijk deel van de verleende zorg is echter planbaar en dit deel zou je aanbod gestuurd kunnen plannen op momenten die jou het beste uitkomen. Een efficiënte planning vraagt een pro-actieve houding. Op basis van de theorie en ondersteund met cijfermatige onderbouwing, zal gedurende deze dag duidelijk worden waar voor jouw praktijk mogelijkheden liggen om de werkzaamheden efficiënter en effectiever in te vullen, zodat jullie aan de toenemende vraag naar zorg kunnen voldoen.

Werkwijze

Tijdens deze training ga je pro-actief aan de slag met de planning en organisatie van jouw praktijk. Hoe kan je de beschikbare mensen en tijd optimaal inzetten, zodat je meer gedaan krijgt, zonder dat de werkdruk hoger wordt? Je gaat aan de slag met het agenda beheer van jouw praktijk. Hoe vol is de agenda nu echt en hoe krijg je meer gedaan in de beschikbare tijd? Ook zal je op basis van telefoonstatistieken analyseren hoe de telefoonafhandeling verbeterd kan worden. Daarnaast krijg je handvatten hoe je de mensen en tijd in je praktijk zo optimaal mogelijk benut en hoe je ondanks de drukte een goede en werkende overlegstructuur waarborgt. Aan het eind van de dag heb je concrete actiepunten waarmee jij en je collega’s direct aan de slag kunnen.

Belangrijke informatie:

Datum
5 april 2022
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Cursus
Vakgebieden
Communicatie
Doelgroep
Diersoort overschrijdend