15 accreditatie
punten

VASAP: Antimicrobial Stewardship bij gezelschapsdieren, wat is dat en hoe doe ik dat?

  15 maart 2021  in online, via het platform van Lifelong Learning van de Universiteit Utrecht

‘Ga jij als dierenarts bewust om met antibiotica? Wil je méér doen om ervoor te zorgen dat antibiotica werkzaam blijven en resistentie zoveel als mogelijk wordt voorkomen?’


Inschrijven voor dit evenement

Algemeen: ‘Ga jij als dierenarts bewust om met antibiotica? Wil je méér doen om ervoor te zorgen dat antibiotica werkzaam blijven en resistentie zoveel als mogelijk wordt voorkomen?’
De interactieve, online VASAP-nascholing heeft als hoofddoel verantwoord antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren te stimuleren en bewustwording van het eigen antibioticum voorschrijfgedrag te creëren.
Deze nascholing is een vervolg op het eerder uitgevoerde ASAP-project (Antimicrobial Stewardship and Pets), maar compacter en geheel online om zo meer gezelschapsdierenartsen te kunnen bereiken. De module wordt aangeboden via het Lifelong Learning platform van de Universiteit Utrecht, is opgedeeld in 5 verschillende onderdelen en bestaat o.a. uit theorie, het maken van opdrachten en discussies met collega-dierenartsen.

Per module starten er ongeveer 10 dierenartsen, die vervolgens samen één cursusgroep vormen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om onderling vragen te stellen en discussies te voeren, daarom doorlopen dierenartsen binnen één groep de module in hetzelfde tempo, wat overeenkomt met één onderdeel per week.
Op twee momenten (in week 3 en week 5) is er een interactieve online meeting met twee vakinhoudelijk betrokkenen. Deze momenten zijn bedoeld om online, met beeld en geluid, vragen te stellen en om lastige onderdelen te bediscussiëren. Gedurende de hele nascholing zal één van de vakinhoudelijk betrokkenen op de achtergrond meekijken ter ondersteuning om eventuele inhoudelijke problemen snel te kunnen oppakken.

Voor wie: gezelschapsdierenartsen

Wanneer: De eerste module van in totaal 5 weken is gestart op 5 oktober. Hierna wordt de module met steeds ongeveer 2-3 weken tussentijd nog zo’n 10 keer aangeboden tot in maart 2021. De exacte startdata zullen bij interesse in de VASAP-module per e-mail gecommuniceerd worden. De geschatte tijdsinvestering voor deelname aan de VASAP-module is ongeveer 3 uur per week, gedurende 5 opeenvolgende weken. Een onderbreking van de module is, gezien de opbouw, helaas niet mogelijk.

Door wie: Faculteit Diergeneeskunde:
dr. Els Broens – dierenarts/veterinair microbioloog en hoofd van het VMDC, afdeling Klinische Infectiologie, dr. Inge van Geijlswijk – ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog en hoofd apotheek, afdeling Veterinaire Klinische Farmacologie en Toxicologie en dr. Nonke Hopman – dierenarts/onderzoeker, afdeling Klinische Infectiologie.

Deelname:
Heb je interesse om mee te doen aan deze gratis, interactieve online nascholing over Antimicrobial Stewardship en verantwoord antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Nonke Hopman, n.e.m.hopman@uu.nl of kijk hier

Belangrijke informatie:

Datum
15 maart 2021
Accreditatie punten
15 punten
Vakgebieden
Interne diergeneeskunde
Doelgroep
Gezelschapsdieren