0 accreditatie
punten

VCWD Manuele dag voor dierenartsen

  14 maart 2020  in De Bilt

Thema dag voor dierenartsen die actief zijn binnen een van de manuele technieken voor dieren. Thema is deze keer schedel, atlanto-occipitaal gewricht en kaakgewricht. Het is een interactieve bijeenkomst.


Inschrijven voor dit evenement

Deze keer heeft de manuele dag als thema “het kaakgewricht”. Het wordt een interactieve dag, waarbij zowel theorie als praktijk aan de orde komen. Drie sprekers belichten elk vanuit hun eigen invalshoek het kaakgewricht. Hoe benadert een humaan therapeut het kaakgewricht? En hoe kun je dat naar dieren vertalen? En wat is er nog meer mogelijk op manueel complementair gebied? Voor degenen met een chiropractie of orthomanuele achtergrond een mooie uitbreiding van kennis en voor beoefenaars van de osteopathie een verrassende verdieping. Een interessante dag voor elke dierenarts met interesse in manuele therapieën voor dieren. Ook als u het nog niet beoefent.

Programma

 

10.00 uur: ontvangst en aanmelden

10.30 – 11.30 uur: Conny Koolhaas, humaan therapeut kinesiologie & IMT (Integrative Manual Therapy) en Viviane Miellet, holistisch dierenarts “Voor mens & dier: een zachte, indirecte benadering van het kaakgewricht en haar anatomische relaties”.

11.30 – 11.45 uur: koffiepauze

11.45 – 12.45 uur: Conny Koolhaas en Viviane Miellet vervolg lezing

12.45 – 13.00 uur: Vragen

13.00 – 14.00 u Lunchpauze

14.00 – 14.30 uur: Discussieren over hoe wij reguliere dierenartsen kunnen informeren welke klachten zinvol zijn om door te verwijzen voor manuele technieken. Gaan we dit gezamenlijk doen? Zijn er filmpjes beschikbaar ter illustratie?

14.30 –15.15 uur: Fenella Doesburg, dierenarts en osteopaat “ De reguliere diergeneeskunde aangevuld met manuele technieken”.

15.15 – 15.30 uur: Theepauze

15.30 – 16.15 uur: Fenella Doesburg vervolg “Complementaire diergeneeskunde, de keuze is reuze”.

16.15 – 16.30 uur: vragen & inventarisatie datum en invulling manuele dag 2020

16.30 uur: afsluiting

Inschrijving is mogelijk tot 6 maart 2020. Bij inschrijving voor 1 februari 2020 geldt het vroegboek tarief van 45€. Na 1 februari 2020 is het tarief 55€. Aanmelden kan via info@vcwd.nl onder vermelding van Manuele dag 2020, uw naam, uw UDN-nummer en eventuele dieetwensen. U ontvangt een bevestigingsmail.

N.B.: Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het bedrag op rekeningnummer NL87 INGB 000 40 56 352 ten name van de VCWD. Bij verhindering is helaas geen restitutie mogelijk, maar er mag wel iemand anders in uw plaats komen. Er wordt voor deze dag accreditatie aangevraagd bij het CKCD.

 

Belangrijke informatie:

Datum
14 maart 2020
Accreditatie punten
0 punten
Categorie
Cursus
Doelgroep
Diersoort overschrijdend