Alexander Bolomey stopt als directeur KNMvD

De diergeneeskundige sector is volop in beweging, en met het oog op een gewenste stelselwijziging op het gebied van kwaliteitsborging (in opdracht van het ministerie van LNV), is meer flexibiliteit – ook van de KNMvD – gewenst. Daarom heeft het KNMvD-bestuur besloten om voorlopig verder te gaan zonder een directeur. Dit geeft ruimte om te anticiperen op de te verwachten ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat Alexander Bolomey, die sinds oktober 2021 directeur is, stopt bij de KNMvD.

Het bestuur van de KNMvD bedankt Alexander voor zijn inspanningen en geboekte resultaten voor de KNMvD en de beroepsgroep en wenst hem alle goeds toe voor de toekomst.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen