Antibioticumgebruik: aanpak rode varkensbedrijven naar volgende fase

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Daarnaast bevindt het grootste deel van alle varkensbedrijven (ongeveer 75%) zich al in het (groene) streefgebied van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dit is bereikt door de gezamenlijke inspanning van varkenshouders, dierenartsen en voeradviseurs.

Begin dit jaar is het plan van aanpak voor (structureel) rode bedrijven van start gegaan. Vanaf 1 januari 2022 wordt de laatste stap van het plan uitgevoerd: het werken met een onafhankelijke procesbegeleider.

Wat verandert per 1 januari?
Bedrijven die voor één of meer diercategorieën drie achtereenvolgende jaren met het antibioticumgebruik in het rode gebied zitten, gaan werken met een onafhankelijke procesbegeleider.

De procesbegeleider wordt toegevoegd aan het adviesteam waar in het voorgaande jaar mee gewerkt is en samen vormen ze het expertteam. De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarisch Bedrijfsadviseurs (vab), met als werkveld varkenshouderij. Het register vind je hier. Er is voor dit register gekozen omdat er voldoende keuze is uit adviseurs in het hele land die over de juiste vaardigheden beschikken om de rol van procesbegeleider op zich te nemen.

Hoe vind je een adviseur?
Kies in het register bij de kolom ‘Werkveld(en)’ voor Intensieve veehouderij: Varkenshouderij.
Tip! Ben je op zoek naar een adviseur die gespecialiseerd is in coaching en samenwerking, kies dan in de kolom ‘BAS-register’ voor E1 (ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling) of E2 (bedrijfsontwikkeling door samenwerking).

Meer weten?
Meer informatie over het plan van aanpak, het advies- en expertteam en het antwoord op veel gestelde vragen vind je op pov.nl.

Aangepaste benchmarkwaarden voor speenbiggen

Let op: de benchmarkwaarden worden per 1 januari 2022 aangescherpt voor alle diercategorieën (zie onderstaande tabel). Bij alle categorieën wordt dan gewerkt met slechts één benchmarkwaarde, het oranje gebied verdwijnt dus. De dierdagdosering van het bedrijf is inzichtelijk via het portaal van jouw IKB-organisatie. Controleer deze op tijd, zodat je weet of er mogelijk actie ondernomen moet worden.

Vragen?

Bel 030-6348914 of mail Joost van Herten, veterinair beleidsmedewerker KNMvD.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen