Antwoorden op vragen bij Plan van Aanpak Kalversterfte

Plan van Aanpak Kalversterfte

Wanneer er sprake is van een verhoogde kalversterfte dan stellen veehouder en dierenarts samen een Plan van Aanpak Kalversterfte op. Het ingrijpen bij een te hoge kalversterfte is een goede zaak. Vanuit de KNMvD is gepleit voor een werkwijze waarin de zuivelverwerker stuurt op objectieve kengetallen, deze vervolgens door de veehouder met hun eigen, 1-op-dierenarts laten oppakken. Vervolgens wordt er door de zuivelverwerkers een resultaatverplichting gevraagd aan de veehouder. De onduidelijkheden die er zijn, zijn vrij eenvoudig te verduidelijken.

Hoe komen we aan de juiste kengetallen?

De kengetallen en de historie daarvan kunnen deels van Z-net gehaald worden. De dierenarts dient dan samen met de veehouder bij de veehouder in te loggen en daar kan de actuele kalversterfte, het aantal geboren kalveren, het aantal doodgeboren kalveren van Q1/Q2/Q3/Q4 en de actuele Kalf OK score gevonden worden. De streefwaarde dient de dierenarts samen met de veehouder vast te stellen.

Voor melkveebedrijven van FrieslandCampina is melkweb het portaal waarop zij hun gegevens kunnen vinden. Het is ook mogelijk dat de melkveehouder voor de dierenarts een zogenaamd meekijk-account voor melkweb aanmaakt, zodat de dierenarts te alle tijden mee kan kijken naar de resultaten. Die mogelijkheid kan een dierenarts dus met de melkveehouder bespreken.

Voor kalversterfte worden op melkweb de volgende kengetallen weergegeven:

  • Rollend jaargemiddelde
  • Kwartaalscore
  • Aantal geboren kalveren
  • Aantal gestorven en geoormerkte kalveren
  • Aantal gestorven en niet-geoormerkte kalveren
  • Overzicht gestorven kalveren incl. levensnummers

Hoe komt het verzoek bij mij binnen?

Er zijn zuivelverwerkers die het initiatief nemen om de veehouder aan te sporen tot actie. Zij laten hun buitendienstmedewerkers actief de rol opnemen van procesbegeleider in een driehoeksgesprek, andere zuivelverwerkers laten dit initiatief bij de veehouder zelf en verwachten dat de veehouder zelf contact opneemt met zijn dierenarts.

Ik mis een aantal zaken die ik graag zou willen invullen op het formulier, kan ik dit aanpassen?

Het standaard format van het gevraagde plan van aanpak is voor verbetering vatbaar, dus als je suggesties hebt, geef ze door aan ons op het bureau. Dan kijken we of we dit kunnen (laten) aanpassen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen