LTO: ‘Behandeling van zieke dieren moet mogelijk blijven’

INTERVIEW NIEUWE OOGST

ILONA LESSCHER

 

Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde dieren, noemt het uit oogpunt van dierenwelzijn belangrijk dat antibiotica beschikbaar blijven voor de veehouderij.

Hoe beoordeelt u het EU-voorstel voor antibioticagebruik bij dieren dat nu voorligt?

‘De voorgestelde werkwijze passen wij in Nederland al grotendeels toe. Het gebruik van antibiotica is gereguleerd via de geborgde dierenarts. De stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen volgt jaarlijks het gebruik in de melkvee-, varkens-, pluimvee en kalverhouderij. En per 1 april 2021 ook die in de geitenhouderij.’

Hoe groot is de kans dat het voorstel wordt aangenomen?

‘De milieucommissie van het Europees Parlement stemde in juli tegen het voorstel en wil het gebruik van antibiotica stevig inperken. Ze willen bijvoorbeeld dat groepsbehandelingen niet meer mogelijk zijn. De rest van het Europese Parlement moet nog stemmen over het voorstel, maar het wordt wel zichtbaarder dat het anti-veehouderijsenti ment ook in Brussel groeit.

‘Over het gebruik van medicijnen bij vee bestaan veel vooroordelen. Beleid moet wetenschappelijk zijn onderbouwd en niet worden gemaakt op basis van emoties. En dat laatste is wel wat er nu gebeurt.’

Wat is de consequentie als de ontwerpresolutie van Europarlementariër Martin Hausling wordt aangenomen?

‘Hausling wil dat voor de mens kritische antibiotica (derdekeuzemiddelen) niet langer voor dieren beschikbaar zijn. Zijn voorstel sluit aan op emotie. De angst voor resistentie; dat antibiotica bij de mens niet aanslaan. Zijn ontwerpresolutie is slecht onderbouwd en dierenwelzijn komt erdoor in het gedrang.’

Kunt u dat laatste toelichten?

‘Als een dier niet reageert op toegediende geneesmiddelen, dan moet je als veehouder noodmaatregelen kunnen treffen. Dat gebeurt op basis van een antibiogram, dat in beeld brengt voor welk bacteriedodend middel het dier gevoelig is. ‘Ik vind het heel zorgwekkend wanneer je die ontsnappingsroute niet meer hebt. Veehouder en dierenarts hebben zorgplicht. Je wilt goed voor dieren zorgen, vooral als ze ziek zijn.’

Welke alternatieven zijn er?

‘Eigenlijk niet veel. Nieuwe geneesmiddelen komen er praktisch niet bij. Komt er een verbod op het gebruik van antibiotica, dan moeten veehouders – nog meer dan ze nu al doen – proberen de infectiedruk zo laag mogelijk te houden en de weerstand van de dieren zo hoog mogelijk. En al doe je dat ontzettend goed, dan nog zal het gebeuren dat dieren ziek worden. En dan kun je ze dus niet helpen.’

Bron: Nieuwe Oogst

"Over medicijngebruik bij vee bestaan veel vooroordelen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar stoelen op emotie." - Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Gezonde dieren
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen