Benchmarking voor dierenartsen verandert

De SDa benchmarkt sinds 2014 het voorschrijfpatroon van dierenartsen. Het voorschrijfpatroon van
dierenartsen is de laatste jaren sterk veranderd, resulterend in een afname van het gebruik met bijna
70%. Het veranderde voorschrijfpatroon sluit niet meer goed aan bij de oorspronkelijke
benchmarksystematiek en daarom is de systematiek nu aangepast. Voor de dierenartsen zullen
dezelfde benchmarkwaarden gehanteerd worden als voor de sector waarin de dierenarts werkzaam
is.

De nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen gaat uit van de DDDAVET. De DDDAVET geeft het
aantal dagen weer dat een gemiddeld dier wordt behandeld door de dierenarts.
Het is een voor de dierenarts makkelijk te interpreteren maat, en voor dierenartsen worden dezelfde
benchmarkwaarden aangehouden als voor de diersectoren. Meer informatie over de nieuwe
benchmarking voor dierenartsen vind je op de website van SDa.

De nieuwe systematiek is tot stand gekomen met inbreng van KNMvD en CPD.

Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren John Vonk:

“De KNMvD vindt het goed dat de benchmark voor dierenartsen is vernieuwd en aansluit bij die van veehouders. Op deze manier wordt het voor iedereen duidelijker.”

Begeleidende brief benchmarking dierenartsen

Persbericht Benchmark Dierenartsen

Notitie benchmarking dierenartsen

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen