Het ministerie van Landbouw heeft via de website van Rijksoverheid bekend gemaakt dat vanaf aanstaande vrijdag 30 maart de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland is ingetrokken. Deze regio’s liggen in de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg (6 van de 20 regio’s).

Voor de overige 14 regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht. Pluimvee en gevogelte bij bedrijven en particulieren moet in die regio’s in de hokken blijven.

Regionale afbouw
Het ministerie van LNV heeft samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) per regio gekeken naar de kans op vogelgriep (sedert 2014) en de dichtheid aan pluimvee in een gebied. Op basis van dit onderzoek zijn 6 regio’s bestempeld als laag-risico regio’s.

Vervoersverbod ingetrokken
Het vervoersverbod ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk (provincie Groningen) is met ingang van aanstaande vrijdag 30 maart ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Kamerbrief
Vogelgriep op de kaart
Voor meer info zie hier