Beperkte indexering contributie 2023

Per 1 januari 2023 indexeert de KNMvD de contributie. Vanwege de hoge inflatie – die ook onze leden zwaar treft – hebben we besloten om de contributie niet volledig te indexeren, maar maximaal met 9,8%. Dit in tegenstelling tot de door het CBS vastgestelde consumentenprijsindex (CPI) van 14,5%. De inflatie komt dit jaar zo hoog uit, dat we onze leden op deze manier tegemoet willen komen.

We willen onze leden alvast hartelijk bedanken voor hun vertrouwen. Uiteraard kun je ook in 2023 weer rekenen op onze inzet op het gebied van belangenbehartiging en dienstverlening om je te ondersteunen in de uitoefening van je vak.

Facturatie

De KNMvD verstuurt de facturen begin 2023. Heb je daar vragen over, bel of mail dan met 030 63 48 900 of finance@knmvd.nl.

KNMvD

De KNMvD is dé vereniging van alle dierenartsen in Nederland. Samen werken we aan oplossingen voor problemen die te groot zijn voor de individuele dierenarts, praktijk of keten. De KNMvD netwerkt en overlegt met partners, controlerende instanties en overheid. De KNMvD is de spreekbuis van dierenartsen in Nederland. De KNMvD helpt, adviseert, maakt kennis toegankelijk en faciliteert nascholing. Samen zijn we sterk. Daarom ben je lid van de KNMvD!

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen