Beslisondersteuner voor zorgbehoevende varkens vanaf twee maanden leeftijd beschikbaar voor varkenshouders en dierenartsen

Beslissingen ten aanzien van het verlenen van zorg en het doden van zieke of gewonde dieren zijn onderwerp van gesprek in de veehouderij en daarmee onderwerp van gesprek bij de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding op varkensbedrijven. Tijdige euthanasie van dieren voorkomt onnodig lijden en is daarom belangrijk voor dierenwelzijn op het bedrijf. Onder strikte voorwaarden, beschreven in EU Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, is het veehouders toegestaan om zorgdieren te euthanaseren. Een van die voorwaarden is het beschikbaar hebben en toepassen van een afwegingskader.

Om veehouders, en dierenartsen, te ondersteunen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van euthanasie is in 2017 de beslisondersteuner voor jonge biggen beschikbaar gekomen. De Regiegroep Beslisondersteuner Varken heeft nu ook een beslisondersteuner voor zorgbehoevende varkens vanaf twee maanden leeftijd opgesteld. De Regiegroep Beslisondersteuner bestaat uit een groep dierenartsen, ethici en dierwelzijnsdeskundigen van CenSAS (een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en Anoxia BV.

Het advies aan dierhouders is om de beslisondersteuners te gebruiken in overleg met hun dierenarts om tot bedrijfsspecifieke invulling te komen van enkele criteria en het gebruik in te passen in een bedrijfsplan voor een structurele verbetering van de gezondheids- en welzijnsstatus.

De beslisondersteuner voor varkens vanaf twee maanden leeftijd is beschikbaar via de website van CenSAS

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen