Beslissing over zzp-module en -handhaving wordt overgelaten aan volgend kabinet

De KNMvD heeft in samenwerking met de VVAA modelovereenkomsten ontwikkeld ten behoeve van zzp’ers. Deze overeenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst voor een beperkte periode. In november 2021 vervalt de goedkeuring en achter de schermen werkt de KNMvD met de VVAA aan verlenging van deze overeenkomsten, zodat zzp’ers die na november 2021 starten er ook gebruik van kunnen maken. Zodra de verlenging akkoord is, zullen we dit via ons mediakanalen melden.

zzp-module

Het plan om te gaan werken met een zzp-module is voorlopig “on hold” gezet. Er heeft een pilot plaatsgevonden, alsmede een evaluatie, maar de beslissing om met deze module te gaan werken in plaats van met goedgekeurde modelovereenkomsten, wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Dit schreef de minister in de zogeheten zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’.

Handhaving

In die brief wordt eveneens ingegaan op het huidige handhavingsregime, of eigenlijk handhavingsmoratorium. Dit zou op 1 oktober 2021 aflopen, maar de minister zegt nu dat dit tot minimaal 1 oktober 2021 loopt en, in afwachting van verdere besluitvorming, zo blijft.

Maar let op: zelfs al is het handhavingsmoratorium van toepassing, daarbinnen heeft het kabinet de mogelijkheid tot handhaving verruimd. En wel zodanig dat handhaving inmiddels niet meer alleen kan plaatsvinden als er sprake is van kwaadwillendheid, maar daarnaast ook wanneer er aanwijzingen van de Belastingdienst niet zijn opgevolgd binnen de gegeven redelijke termijn.

Op dit moment zijn (afgezien van de coronasituatie) daarom verschillende toezichtactiviteiten mogelijk en zijn de handhavingsmogelijkheden voor de Belastingdienst al uitgebreid.

Zie ook:

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen