Karin Hoogendijk
Karin Hoogendijk
Clusterbestuurslid Gezelschapsdieren

Even voorstellen:
In 1998 gestart met de studie diergeneeskunde, na 4x uitgeloot geweest te zijn. In 2005 afgestudeerd in de richting gezelschapsdieren. Tijdens m’n studententijd al actief in diverse subjes en clubjes, onder andere de IVSA, DSK bestuur, Stichting Feline Symposium, Erasmus Studenten Netwerk.

Sinds 2005 gezelschapsdieren practicus met heel veel plezier. Onder de KNMvD-vlag onder meer actief in de Werkgroep Kattengeneeskunde en mede oprichter van het platform Jonge Dierenartsen. In 2018 voor mezelf begonnen als ZZP-dierenarts, ook weer iets wat ik met veel plezier doe. Ik woon samen met een niet-praktiserend dierenarts, twee kinderen en drie katten in Warnsveld.

Maico Boumans
Maico Boumans
Clustervoorzitter Gezelschapsdieren

In 1998 studeerde ik af als dierenarts gezelschapsdieren. Na zes jaar in loondienst in Helmond en Lienden, startte ik in 2005 met DierenDokters. Hoewel ik niet meer als praktisch dierenarts in de kliniek sta, ben ik door mijn werkzaamheden nog wel in zeer nauw contact met de praktijk. Ik voel mij dan ook nog steeds dierenarts in hart en nieren.

Mijn bestuurswerk bij de KNMvD begon in 2016, als penningmeester van de toenmalige GGG. Door noodzakelijke reorganisatierondes ben ik langzaam in het voorzitterschap van Cluster Gezelschapsdieren gerold en dus ook toegetreden tot het hoofdbestuur. Ik hoef niet per se op de voorgrond te treden en houd me graag met strategische vraagstukken en dossiers bezig.  

Voor de KNMvD vind ik het belangrijk dat we blijven werken aan een transparante vereniging met een sterk financieel en organisatorisch fundament zodat we vol kunnen inzetten op belangenbehartiging en positionering van de dierenarts. Zeker in veranderende tijden is het van belang dat we sterk verenigd blijven in het meest wezenlijke dat ons allen verbindt.

 

Tierney Mepham
Tierney Mepham
Clusterbestuurslid Gezelschapsdieren

Sinds mijn afstuderen in 2017 heb ik het altijd belangrijk gevonden om bezig te zijn met niet alleen het inhoudelijke van ons vak, maar ook met de omstandigheden waarin we ons vak oefenen. Als voorzitter van het Platform Jonge Dierenartsen heb ik van dichtbij mee mogen maken hoe ons vakgebied en de markt de afgelopen jaren is veranderd. Ik vind het belangrijk dat wij als dierenartsen de regie houden over ons vakgebied, dat wij de mogelijkheid krijgen om als autonome experts te blijven functioneren en dat er aandacht is voor onze eigen gezondheid en ons welzijn.

Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat wij als beroepsgroep samen sterk staan. Hiervoor geloof ik niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn, in onze beroepsgroep is dat ook onmogelijk. Er moet ruimte zijn voor onze verschillen, maar wanneer het er echt op aankomt, moeten we op elkaar kunnen rekenen en samen optrekken om de belangrijke zaken geregeld te krijgen.

Als bestuurslid van het Cluster Gezelschapsdieren hoop ik hier een bijdrage aan te leveren, ik hoor dan ook graag van jou als lid wat jij belangrijk vindt, zodat ik ook jouw belangen kan behartigen. Naast mijn bestuurswerk werk ik als dierenarts bij Dierenkliniek Zuid in Houten.