BGP-tool en KoeAlert/KoeKompas: hoe nu verder?

Het zal niemand ontgaan zijn: de afgelopen weken hebben de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) en ZuivelNL afspraken gemaakt over de praktische invulling van de wettelijk verplichte borging van de zuivelketen.

Het idee achter het akkoord is dat de verschillende borgingssystemen (voor dierenartsen de BGP-tool en voor veehouders KoeKompas) op sommige onderdelen data met elkaar kunnen delen. Daarnaast voldoet de officiële controle via de BGP-tool als KoeAlert. Hierdoor wordt dubbel werk voor een deel voorkomen. Om de onafhankelijkheid van het veterinaire toezicht te borgen vindt de overheid het echter wel noodzakelijk dat er wel twee gescheiden instrumenten blijven bestaan.

Er blijven helaas wel nog een aantal vragen en mogelijke knelpunten over. Zoals wat er moet gebeuren in de tussentijd, wanneer er nog geen koppeling tussen de BGP-tool en het KoeKompas is?

De insteek van de KNMvD is om gegeven de omstandigheden te komen tot een praktische en werkbare situatie voor dierenartsen. Dit is ook aan orde geweest in het College van Belanghebbenden (CvB) rundvee van 8 maart jl.. Onder andere is er door ons gepleit voor een overgangsregeling. Het SGD-bestuur zal hier naar verwachting op korte termijn een besluit over nemen. Verder is er gevraagd om ondersteunende documenten voor dierenartsen, zoals een werkinstructie voor de officiële controle en een blanco voorbeeld van de BGP-tool. Communicatie hierover volgt in de eerstvolgende SGD-nieuwsbrief.

De KNMvD wordt binnen het CvB-rundvee vertegenwoordigd door Bouwen ScheijgrondMark van der Heijden en Siert-Jan Boersema. Heb je vragen of wil je jouw standpunt kenbaar maken? Neem contact op met hen, Dimitry Verduyn (Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren a.i.) of Joost van Herten (senior veterinair beleidsmedewerkers KNMvD).

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen