Blog: Eer van je werk

“We hebben een prachtig vak en dat moeten we nog meer uitdragen”. Dit hoor ik als ik leden spreek. Het gaat dan vaak ook over problemen: openstaande vacatures, administratieve rompslomp, malafide hondenhandel, krimp van de veehouderij et cetera. Na de wijziging van het contributiesysteem stroomde mijn mailbox vol met kommer en kwel, voor sommigen reden om op te zeggen en voor anderen juist dé reden om lid te blijven. Gelukkig is de toon van deze contacten ook hoopvol. We hebben duidelijk iets hoog te houden, namelijk een unieke positie tussen mens en dier. Soms is het een uitdaging om balans te houden. Maar meestal kun je veel goeds betekenen, waar je ook werkzaam bent. Met een prachtig diploma, wetenschappelijke kennis onder handbereik en collega’s om je bij te staan, is de Nederlandse dierenarts heel goed toegerust voor de beroepsuitoefening. Waarom bevelen dierenartsen de studie dan niet aan onder hun kinderen? En waarom houden jonge dierenartsen het soms zo snel voor gezien?

Onderzoek onder onze leden naar het tekort aan dierenartsen en knelpunten in de spoedzorg geven onder meer blijk van hoge werkdruk. Tegelijkertijd blijken dierenartsen niet meer en niet minder te werken dan andere professionals in Nederland. ‘Hard werken’ is niet zozeer het probleem, zo lijkt het. Het gevoel ‘er alleen voor te staan’ wel, als ik jonge dierenartsen mag geloven. En ook oudere dierenartsen raken uitgeput als ze de diensten niet kunnen delen, niet vlot kunnen doorverwijzen of onvoldoende tijd krijgen voor verslaglegging en overleg. Misschien is meer de grenzeloosheid waarmee een beroep wordt gedaan op de dierenarts zo vermoeiend. Niet alleen voor patiëntenzorg, maar ook voor het algemeen belang. Of aan de slachtlijn. Daarom is een telefoongesprek met een dierenarts die het wél een mooi beroep vindt, die geniet van het contact met dieren en eigenaren, die van harte bereid is dit ook op TV te vertellen, voor ons allemaal een belangrijke inspiratiebron. Waar ze vooral van geniet? De veelzijdigheid van haar werk! Het is dus de kunst ‘uitputtende grenzeloosheid’ om te zetten in ‘interessante afwisseling’. Dat kan alleen door trots te zijn op het werk dat je aflevert. Genieten gaat namelijk samen met ontspanning. Daarom is het belangrijk om niet alleen op problemen te focussen, maar ook successen te vieren en elkaar complimenten te geven. We zijn goed bezig samen.

De strategie van de KNMvD rust op vier pijlers, die met elkaar samenhangen: belangenbehartiging, lobbyen, kennis delen en imagomanagement. Juist vanwege het imago is het zo belangrijk te benadrukken wat er dankzij de Nederlandse dierenarts allemaal goed gaat. Dat is heel veel en van groot maatschappelijk belang! Hoogwaardige patiëntenzorg, preventie van dierziekten en zoönosen, bedrijfsadvisering, keuring van vee en vlees, kwaliteitszorg, wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderwijs, gezondheidscertificering… het is haast te veel om op te noemen. En we gaan er als dierenartsen zelf zó nuchter mee om, dat de samenleving het vanzelfsprekend vindt. En dat is het niet. Maar daar gaan we verandering in brengen. De gordijnen gaan open. De KNMvD heeft tegenwoordig een mediapool met daarin dierenartsen die graag en boeiend over hun vak vertellen. We zullen ze eens wat laten zien!

Meepraten over het tekort aan dierenartsen? Dat kan tijdens de Actualiteitensessie op 7 maart. Meer info en inschrijven

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen