Blog van de voorzitter: ‘Dieren zijn gezond’

Shout out aan alle dierenartsen die hun ganse leven inrichten om voor dieren te zorgen en de voedselveiligheid en het dierenwelzijn te bewaken”, twittert Sarne De Vliegher, onder meer lid van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen in België, op Werelddierenartsendag (29 april). Ik vind dat wel treffend uitgedrukt: hun ganse leven inrichten. Van dierenartsen wordt verwacht dat zij een grote maatschappelijke bijdrage leveren. Of zij nu in de praktijk werken of aanpalend werkzaam zijn, de intrinsieke motivatie om de gezondheid van dieren te dienen wordt vanzelfsprekend geacht.

Ook ik word gedreven door een niet-aflatende bevlogenheid om een verschil te maken tot het heil van mens en dier. Maar vanzelfsprekend is dat natuurlijk niet. Maar al te vaak wordt de dierenarts – als het aankomt op maatschappelijke waardering – gekenschetst als zakelijk dienstverlener. Iemand met een ‘verdienmodel’. Ik lees in rapporten van gerenommeerde onderzoeksbureau’s dat de dierenarts publieke taken heeft, náást het beter maken van dieren – waar geld mee wordt verdiend. Ik zet daar om twee redenen vraagtekens bij. Ten eerste zet deze kijk de zorg voor dierenwelzijn en volksgezondheid dieren weg als vrijwilligerswerk. Zo van: “als u toch bezig bent, let u dan ook even op het vóórkomen van zoönosen?” En ten tweede rammelt de redenering. De veterinaire blik is holistisch. Dat wil zeggen dat gezondheidsproblemen en hun oplossingen in samenhang worden bezien. Waarbij de voorkeur uitgaat naar voorkómen ten opzichte van genezen. Met andere woorden: wij doen dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid er niet ‘bij’. Onze bijdrage bestaat uit goede diergezondheidszorg, met een grote positieve impact op het welzijn en de gezondheid van dieren én mensen.

"Goede gezondheidszorg voor dieren is niet nice to have. Wij hebben er als samenleving groot belang bij" - Sophie Deleu

Daarom zou ik ook weleens willen demonstreren. Met een spandoek: DIEREN ZIJN GEZOND. Als gezelschap, als ondersteuning bij therapie, in sport en recreatie, in de natuur én ja, ook in de vorm van vlees, vis, eieren, zuivel en andere producten. Hoewel dierlijke producten soms ronduit grimmig worden neergezet als ongezond, blijkt telkens opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek dat dit onzin is. Er zijn urgente redenen om onze consumptie te matigen, maar melk blijft een gezond en smakelijk natuurproduct. Een ei een vernuftig hoogstandje, waar geen chemische technologie tegenop kan. En de coronacrisis heeft laten zien dat mensen snákken naar emotioneel en fysiek contact met dieren. Wij weten ook steeds beter hoe en waarom ‘gezond’ hand in hand gaat met ‘wel’. Happy athletes leveren goede prestaties in de paardensport. Voedselveiligheid is het meeste gediend met het houden van gezonde dieren. Ziekte kan grotendeels worden voorkómen met goede voeding en voldoende tijd en ruimte om te groeien. Kortom: goede gezondheidszorg voor dieren is niet nice to have. Wij hebben er als samenleving groot belang bij.

Zodoende spreekt mij de shout out van De Vliegher erg aan. De maatschappelijke waardering voor goede diergezondheidszorg mag gerust een onsje meer zijn. Want happy vets leveren goede zorg. En daar hebben we allemaal wat aan!

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen