Bravecto® in Radar

Radar schonk maandag 13 februari 2017 aandacht aan het product Bravecto®. Bravecto® is een diergeneesmiddel tegen vlooien en teken dat 12 weken werkt na het geven van de kauwtablet. In de uitzending vertellen vier hondeneigenaren over gezondheidsproblemen van hun hond. De eigenaren vermoeden dat het product Bravecto® hier een rol in heeft gespeeld. Twee dierenartsen komen op persoonlijke titel aan het woord. Een woordvoerder van MSD sluit het item af. De KNMvD is voor deze uitzending niet benaderd om namens de hele beroepsgroep een reactie te geven.

Reactie KNMvD

In oktober 2016 was er ook onrust op social media rondom het anti-vlooienmiddel. De KNMvD plaatste toen een reactie op haar website. Wij staan nog steeds achter deze reactie: om de oorzaak van de gezondheidsproblemen van dieren vast te stellen, is het essentieel om verder onderzoek te doen naar mogelijk oorzaken. Na het overlijden van een hond kan sectie worden verricht. Tot op heden is in een dergelijk onderzoek geen oorzakelijk verband aangetoond tussen toediening van het betreffende diergeneesmiddel en ziekteverschijnselen van een dier.

Er wordt op social media gesuggereerd dat de Nederlandse dierenarts medicijnen voorschrijft om andere redenen dan de gezondheid van het dier. De KNMvD herkent dit beeld niet en vindt dergelijke beschuldigingen ongefundeerd en kwalijk.

Het is belangrijk om bijwerkingen van medicijnen te melden

Diergeneeskundige producten worden uitgebreid getest voordat deze op de markt worden toegelaten. Bepaalde lange termijn effecten voor dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu komen soms pas later aan het licht, ondanks uitgebreide veiligheidstesten vooraf. Dierenartsen zien als geen ander het belang van het melden van bijwerkingen van medicijnen. Meldingen bij het European Medicines Agency (EMEA) of direct bij de fabrikant komen in hetzelfde databestand terecht, zodat geen informatie verloren gaat.

Advies aan dierenartsen

Wat betreft de onrust rondom Bravecto®, er zijn geen meldingen gedaan over ernstige bijwerkingen waardoor vast is komen te staan dat er een verband was met het gebruik van het product. Een 100% veiligheidsgarantie kan bij geen enkel geneesmiddel gegeven worden. Kortom, informeer de klant zorgvuldig en naar alle eerlijkheid, meld vermoedelijke bijwerkingen bij betreffende instanties, vraag de klant om bijwerkingen te melden en adviseer bij twijfel over de doodsoorzaak om pathologisch onderzoek te doen.

Reactie MSD

MSD Animal Health reageerde in oktober op de onrust die is ontstaan met een brief aan dierenartsen en een factsheet. Ook heeft MSD een verklaring op haar website geplaatst na de uitzending van Radar.

Links voor meer informatie:

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen