De Sophia-vereeniging (De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, *1867) heeft op 31 mei mede namens de KNMvD, een brief gestuurd naar Staatsecretaris van financiën Menno Snel. In de brief pleiten Sophia-vereeniging en KNMvD voor een verlaging van het BTW-tarief  dat op dit moment op de werkzaamheden van dierenartsen van toepassing is.

De brief is de inzet van Sophia-vereeniging en KNMvD voor een discussie op 7 juni die de staatsecretaris zal voeren met de Vaste Kamercommissie van financiën.

De inzet voor BTW-verlaging is er om de diensten van dierenartsen voor de consument/diereigenaar goedkoper te maken en daarmee, met name voor mensen met een lager inkomen, de drempel voor goede zorg voor het (huis)dier lager te laten zijn.