Andere, buitenlandse medicijnen gebruiken dan normaal beschikbaar? Voor de cascade-regeling geldt: goed administreren en (aan)melden!

Buitenlandse diergeneesmiddelen die op basis van de cascaderegeling in Nederland worden gebruikt, hebben regelmatig geen barcode (EAN-code), waardoor registratie in databanken niet mogelijk is. De dierenarts kan een buitenlands middel zonder barcode bij FIDIN melden via het aanvraagformulier voor cascadeproducten. FIDIN benadert de buitenlandse leverancier dan om een unieke barcode op de verpakking te zetten.

Zodra de EAN-code is afgegeven neemt FIDIN dat buitenlandse diergeneesmiddel op in de Branche Code Tabel (BCT) en is registratie in een databank mogelijk. Bij de audit voor de Geborgde dierenarts dient u bij gebruik van een nog niet geregistreerd cascademiddel aan te kunnen tonen dat u een aanvraag voor een barcode bij FIDIN hebt gedaan en als registratie mogelijk is dit heeft geregistreerd in een databank. De verantwoordelijkheid (en onderbouwing) voor de inzet van een cascademiddel blijft overigens de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende dierenarts.