Cameratoezicht in slachthuizen helpt toezichthoudende dierenartsen

Er ligt een wetsvoorstel waarmee cameratoezicht in slachthuizen verplicht wordt. De KNMvD staat achter het voorstel. Door gebruik van camera’s worden toezichthoudend dierenartsen ondersteund in werkzaamheden.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de evaluatie van het vrijwillig gebruik van cameratoezicht in de periode 2017-2021. Uit deze evaluatie bleek dat de inzet van camerabeelden van toegevoegde waarde is voor het toezicht op dierenwelzijn.

Camerabeelden ondersteunen toezichthoudende dierenartsen

Door gebruik van camera’s worden toezichthoudend dierenartsen ondersteund in hun werkzaamheden. Zo kan het toezicht efficiënter worden ingericht en leidt het tot een groter aantal geconstateerde tekortkomingen ten opzichte van fysieke controles. Bovendien leidt de aanwezigheid van camera’s tot meer aandacht voor dierenwelzijn in slachthuizen. Mede in het licht van het (chronisch) tekort aan toezichthoudend dierenartsen is slim cameratoezicht volgens de KNMvD een noodzakelijke maatregel om dierenwelzijn te borgen.

Gebruik camera’s in slachthuizen

De KNMvD juicht het toe als camerasystemen ook een grotere rol krijgen in de private kwaliteitssystemen binnen de vleessector en is er een voorstander van dat cameratoezicht in slachthuizen een wettelijke basis krijgt. Daarmee wordt er tussen slachthuizen een gelijk speelveld gecreëerd. Het biedt ook een basis om voorwaarden te stellen aan onder andere de technische aspecten van camerasystemen, de vereiste controlepunten, de opslag van beeldmateriaal en het recht op inzage door de NVWA.

Toekomst cameratoezicht

In de toekomst kan door slimme technologie het cameratoezicht risicogerichter worden ingericht. De overheid moet daar samen met de sector in investeren. Zeker als overwogen wordt om cameratoezicht uit te breiden naar andere domeinen (diergezondheid en voedselveiligheid) of andere locaties (verzamelplaatsen) zijn eerst innovaties nodig om op een efficiënte en verantwoorde manier het beeldmateriaal te kunnen beoordelen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen