Een nieuwe Code voor de Dierenarts

Consultatie voor KNMvD-leden geopend

Consultatie voor nieuwe Code voor de Dierenarts geopend

Dierenartsen zijn onmisbaar voor een samenleving waarin de gezondheid van mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van dieren, de cliënten en de samenleving zo goed mogelijk te dienen. Ook moeten dierenartsen een zorgvuldige afweging maken wanneer deze belangen soms botsen. De Code voor de Dierenarts heeft als doel hen hierin te ondersteunen door het vastleggen van gedragsregels voor de veterinaire beroepsgroep en verantwoordelijkheden van individuele dierenartsen. De Code voor de Dierenarts is bindend voor KNMvD-leden.

FVE Code of Conduct

Eind 2019 heeft onze Europese koepel, de Federation of Veterinarians in Europe (FVE), een herziene versie van haar Code of Conduct gepubliceerd. Deze nieuwe FVE Code was voor het KNMvD-bestuur aanleiding om onze eigen Code voor de Dierenarts uit 2010 opnieuw tegen het licht te houden, ook in relatie tot andere normstellende documenten, zoals de Veterinaire Eed van de faculteit Diergeneeskunde.

Samenspel tussen commissie ethiek, Ereraad en RvA

Het KNMvD-bestuur heeft de commissie ethiek opdracht gegeven een analyse uit te voeren en op basis daarvan een voorstel voor een nieuwe Code te doen. De commissie ethiek heeft na een vergelijkende analyse van bovenstaande documenten een nieuw concept opgesteld. Vervolgens is dit concept voorgelegd aan de Ereraad. De Ereraad houdt immers toezicht op naleving van de Code door leden. Na het overleg met de Ereraad en goedkeuring van het tweede concept door het KNMvD-bestuur kan nu een consultatie onder leden gestart worden. De commissie ethiek verwerkt het commentaar van de leden in een definitieve versie voor het bestuur. Het is vervolgens aan de Raad van Afgevaardigden om de nieuwe Code vast te stellen.

Gids voor Goede Veterinaire Praktijk verdwijnt

Tot slot heeft het bestuur besloten om bij publicatie van de nieuwe KNMvD code, de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk (GVP) voor voedselproducerende dieren in te trekken. In overleg met CPD en SGD is een nieuwe definitie voor GVP opgesteld. Deze definitie is nu onderdeel van de nieuwe Code. De GVP gids voor voedselproducerende dieren heeft dus geen toegevoegde waarde meer.

De tekst van de nieuwe Code vind je hier.

 

Reageren kan tot maandag 3 januari 2022

Leden van de KNMvD kunnen hun commentaar op de nieuwe Code voor de Dierenarts tot maandag 3 januari 2022 sturen naar j.van.herten@knmvd.nl.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen