Corona en de privacy van de werknemer

Als werkgever heb je veel plichten, waaronder het zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Tegelijkertijd mag je de privacy van de werknemers niet schenden. In de huidige situatie kunnen deze twee plichten elkaar behoorlijk in de weg zitten. Wat weegt zwaarder? Privacy van die ene medewerker die zich ziek meldt, of de gezondheid en veiligheid van de andere collega’s?

Stel, je werknemer meldt zich nu ziek. In een ‘normale’ tijd mag je niet vragen wat hij mankeert. Maar mag je hem nu vragen of hij COVID-19 heeft? Immers, je wilt extra maatregelen kunnen treffen om de andere medewerkers en eventuele klanten te beschermen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is hier heel duidelijk in. Nee, je mag een medewerker niet vragen of hij COVID-19 heeft. Zelfs als de betreffende medewerker zelf meldt dat hij vermoedelijk besmet is, mag je dit niet vastleggen of delen. Dit wringt. Je wilt immers de gezondheid en veiligheid van de andere medewerkers beschermen.

Wat nu als zeker is dat de betreffende medewerker besmet is met COVID-19? De arts die de medewerker getest heeft, zal dit doorgeven aan de GGD. Vermoedt de GGD dat er door contacten kans bestaat op besmetting van de collega’s of klanten, dan treedt een protocol in werking. Aan de hand van dit protocol bepaalt men of en welke maatregelen getroffen moeten worden.

Stel, de medewerker is daadwerkelijk besmet. Moet hij dit ook uit zichzelf aan jou als werkgever melden? Nee, dat hoeft hij niet, mag wel, maar als werkgever mag je niets met deze informatie doen. Maar je wilt, zeker als iedereen op locatie werkt, de andere medewerkers/klanten beschermen. Je mag uiteraard wel uit voorzorg extra maatregelen treffen om verdere besmetting te voorkomen (mag altijd). Maar je moet er voor waken dat je de privacy van de zieke collega niet prijsgeeft. Dit is uiteraard bijna niet te voorkomen, want de andere medewerkers zullen onmiddellijk weten wie de bron is; juist, die collega die zich net ziekgemeld heeft.

Als de medewerker niet getest is, maar wel het vermoeden heeft dat hij besmet is, hoeft hij dit ook niet te melden. Als werkgever kun je voor zekerheid gaan door de benodigde extra maatregelen te treffen om de andere medewerkers en klanten te beschermen. Je kunt als werkgever ook de bedrijfsarts inschakelen en zo nagaan of extra maatregelen nodig zijn om de anderen te beschermen.

Kortom het blijft, ondanks de ongekende en ongewisse situatie, voorzichtig laveren als werkgever.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen