Voor dierenartsen en voor inwoners van Nederland geldt dat, als ze illegale soort praktijken ervaren of waarnemen, ze deze altijd bij de KNMvD of de NVWA kunnen melden zodat de NVWA tegen deze praktijken kan optreden.

In het komende Tijdschrift voor Diergeneeskunde (april 2018) staat een artikel over internetsites en de mogelijkheid om in Nederland verboden diergeneesmiddelen te kunnen bestellen. Dit is door een KNMvD-bestuurder (onder pseudoniem) geprobeerd. Op één van deze sites is baytril en cobactan besteld en na betaling binnen 2 dagen geleverd gekregen.

De KNMvD heeft dit incident direct gemeld bij de NVWA (NL Voedsel en Warenautoriteit). De NVWA heeft het onderwerp direct opgepakt, maar geeft aan dat vanwege het internationale karakter van deze sites deze handel lastig valt aan te pakken. Daarom heeft NVWA dit ook hogerop gespeeld richting CVO om te onderzoeken hoe dit internationaal aangepakt kan worden.

Wat kunt u zelf doen?
Verantwoord diergeneesmiddelengebruik is de verantwoordelijkheid van elke dierenarts, de NL wetgeving is niet voor niets zo streng en door als dierenartsen samen te werken hebben we fantastische resultaten bereikt.
Komt u bovenstaande (of andere zaken die niet door de beugel kunnen) dus onverhoopt tegen in het veld meldt dit dan aub direct bij de NVWA (NVWA via 0900-03 88 of www.nvwa.nl), het KNMvD-bureau in Houten of natuurlijk aan één van uw (cluster)bestuurders.