De Erkende Paardendierenarts – waarom en hoe?

De Stichting Paard heeft in 2007 het Register Erkend Paardendierenarts opgezet om de kwaliteit van paardendierenartsen te kunnen waarborgen. Sinds 1 januari 2012 kun je je als dierenarts bij dit register aanmelden.

De Erkende Paardendierenarts steunt op drie pijlers: permanente educatie, intercollegiaal overleg en werken volgens de richtlijnen van de KNMvD. Meer informatie vind je op de site van Stichting Paard.

Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde vraagt in een reeks interviews aan Erkende Paardendierenartsen wat de voorwaarden zijn om ingeschreven te worden in het Register Erkend Paardendierenarts, hoe zij het ervaren om aan de eisen te voldoen en wat het hen oplevert.

Voor net afgestudeerde dierenartsen is de brug richting Erkende Paardendierenarts snel geslagen: een masterdiploma (tot 2,5 jaar na afstuderen) telt al voor 60 van de vereiste 75 nascholingspunten mee!

In het novembernummer van het TvD lees je in dit artikel over de drijfveren en ervaringen van Erkend Paardendierenarts Willemijn Duijsters.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen