KNMvD standpunt Inzet van vruchtbaarheidshormonen in de rundveehouderij

De dierenarts speelt een belangrijke rol in de fertiliteitsbegeleiding van melkvee. Daarbij adviseert hij/zij de veehouder ook over de inzet van vruchtbaarheidshormonen. Als blijkt dat dit geïndiceerd is dan schrijft de dierenarts deze diergeneesmiddelen voor of dient hij/zij ze toe.

Door schaalvergroting en/of slecht management bestaat het risico dat er een structurele afhankelijkheid van hormoongebruik in de vruchtbaarheidsregulatie van herkauwers ontstaat. Dit terwijl de onderliggende oorzaken van de vruchtbaarheidsproblemen op het bedrijf wellicht onvoldoende of niet worden onderkend. De KNMvD is tegen het routinematig gebruik van vruchtbaarheidshormonen ter bevordering van de fertiliteit in de melkveehouderij. De inzet van vruchtbaarheidshormonen dient gezien te worden als een tijdelijke oplossing voor mogelijke fertiliteitsproblemen op een melkveebedrijf. Tegelijkertijd dient aandacht te worden gegeven aan de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid, met daaraan gekoppeld een verbeterplan.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen