Debat over roadmap strategische aanpak HPAI uitgesteld

Minister Schouten van LNV heeft op 26 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een reeks van aanbevelingen om de kansen op hoog pathogene vogelgriep (HPAI) te verkleinen. Het was de bedoeling deze maatregelen eind maart te bespreken met de Kamer, het debat met de Kamerleden daarover is uitgesteld tot 23 april.

De brief bevat een zogenaamde ‘roadmap’ met maatregelen die in samenspraak met alle partijen in de pluimveesector, waaronder de KNMvD en de dierenbescherming is opgesteld.  De roadmap bevat 28 uiteenlopende acties, onder andere op het gebied van preventie van insleep van HPAI vanuit wilde vogels, vaccinatie, het beperken van de gevolgen van een HPAI-uitbraak en communicatie.

Het aantal acties varieert van onderzoek naar het verjagen van wilde vogels of het effect van het aanbrengen van gaas tot het verplaatsen van bedrijven uit waterrijke gebieden. Een voorbeeld van fundamenteler onderzoek is een onderzoek naar de precieze rol van wilde vogels bij HPAI-uitbraken. Het plan van aanpak kan ook ingaan op mogelijkheden voor nieuwe pluimveebedrijven, het verplaatsen of aanpassen van bestaande bedrijven of voor de aanleg van nieuw open water. Dit laatste plan zal dan  samen met provincies en gemeenten moeten worden opgesteld.

Sommige acties zijn al in 2018 in gang gezet en andere moeten nog starten. Per actie is bepaald welke organisatie het voortouw neemt bij de verdere uitwerking. De minister gaat in overleg met de sectorpartijen de acties prioriteren en de voortgang monitoren.

In dezelfde brief gaat de minister in op het RDA zienswijze (17 september 2018) over ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken.

Het advies van de Raad over ruimingsbeleid sluit aan bij de maatregelen die in de roadmap zijn aangegeven. Over het advies over de vaccinatie geeft de minister  aan dat de mogelijkheid om dieren in geval van een uitbraak van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer te vaccineren en ze daarna niet te hoeven ruimen (vaccinatie voor het leven) inmiddels onderdeel is van de Europese regelgeving en de standaarden van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen