Dierenarts is advocaat van bijtende en gebeten hond

Naar schatting worden 150.000 mensen per jaar gebeten door een hond, waarvan één met dodelijk gevolg. Het aantal honden en andere dieren dat per jaar wordt gebeten en doodgaat is naar verwachting nog vele malen hoger. Vaak gaat het om ongelukken. Maar helaas komt het ook voor dat mensen bewust verboden schadelijke activiteiten met dieren verrichten, zoals hondengevechten. Zie het nieuwsbericht van 21 augustus jl.

KNMvD kijkt uit naar nieuwe wetgeving

De KNMvD is nauw betrokken bij de Kamerdebatten over dierenwelzijn. Het onderwerp gevaarlijke honden staat nadrukkelijk op de Haagse agenda. Minister Grapperhaus komt na de zomer met nieuwe wetgeving. Die moet leiden tot betere registratie van (hoog risico)honden zodat de lokale overheden beter kunnen ingrijpen. Deze wetgeving is vooral bedoeld om mensen te kunnen identificeren die een hond aanschaffen om schadelijke activiteiten mee te verrichten, zoals hondengevechten. In belangrijke dossiers zoals illegale hondenhandel, bijtincidenten en verantwoord huisdierenbezit blijkt een sluitende I&R een sleutelrol te vervullen. Als dierenarts heb je hierbij een belangrijke poortwachtersfunctie. Het wijzen van klanten op hun burgerplicht om aangifte te doen maakt het aantal bijtincidenten beter inzichtelijk en helpt om de wet- en regelgeving van minister Grapperhaus straks te laten slagen.

Nultolerantie en maatwerk

Wat vindt de KNMvD van bijtende honden en de rol van de dierenarts? De KNMvD vindt dat dierenartsen een nultolerantie moeten hebben voor bijtende honden (tenzij er sprake is van zelfverdediging, politiehonden e.d.) maar dat maatregelen te allen tijde passend zijn bij de oorzaak en omstandigheden! Elke diereneigenaar moet hulp kunnen vragen en krijgen én volledig open kunnen zijn. Dus ook de eigenaar van een bijtende hond moet terecht kunnen bij een dierenarts die helpt. De dierenarts is advocaat van zowel het bijtende als het gebeten dier. De dierenarts zal een hond die bijt uit zelfverdediging (bv door mishandeling), of die in een reflex bijt (bv omdat een kind op zijn staart stapt), anders behandelen (voorlichting) dan een hond die achter fietsers/trimmers aan gaat (aanlijnen, trainen) of die aanvalt om te doden (bv agressiecheck, gedragstraining of euthanasie).

Pre pup consult

Iedere hond kan bijten, ongeacht ras, leeftijd of geslacht. Maar de ene hond zal eerder bijten dan de andere hond en ook de aangerichte schade zal per hond verschillen. Als dierenarts ben je de professional bij uitstek om mensen te adviseren bij de aanschaf van een hond die bij hen past. Dit helpt om een bewuste keuze voor een hond te maken en om bijtincidenten te voorkomen. Daarom promoot de KNMvD ook het pre pup consult van het LICG om de juiste hond bij de juiste eigenaar te krijgen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen