Dierenartsen gezocht voor onderzoek naar beroepsmatige dilemma’s

Dilemma’s van dierenartsen


Met hun expertise en in hun rol als toezichthouder zijn dierenartsen een belangrijke gesprekspartner en motivator in het bewerkstelligen van verbeteringen in de intensieve veehouderij. Dierenartsen zijn bij uitstek de professionals die de belangen van het dier, de boer, de volksgezondheid en het milieu moeten afwegen in deze sector.

Veel dierenartsen worstelen echter met deze positie. Net als boeren zijn ook zij gebonden aan het economische speelveld van de keten. Sommige dierenartsen hebben bovendien het gevoel dat de naleving van wet- en regelgeving, goede zorg voor dieren en een prettige werkrelatie met de veehouder op gespannen voet met elkaar staan. En wat goede zorg voor het dier is, is vaak niet eenduidig te beantwoorden.

Het NWO Veni-project Veterinary Concerns van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt hoe dierenartsen omgaan met deze dilemma’s.

Jouw ervaringen

Veterinary Concerns is op zoek naar dierenartsen werkzaam in de intensieve veehouderij die in een interview over hun werk willen vertellen. In dit gesprek wordt zowel ingegaan op je reflecties en overwegingen rondom je rol als dierenarts in deze sector, als ingezoomd op concrete situaties die zich recent voordeden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitdrukkelijk niet om een oordeel te vellen over hoe dierenartsen hun werk doen. Wel om de handelingsmogelijkheden van de dierenarts in kaart brengen en de soms onoplosbare dilemma’s waartegen zij aanlopen beter te begrijpen. Praktisch gezien wil dit onderzoek lokale ‘best practices’ en innovatie breder beschikbaar maken. En input leveren voor beleidsmakers waarmee regelgeving beter recht kan doen aan de complexiteit van de praktijk. Theoretisch wil het onderzoek reflecteren op hoe veranderende mens-dier-relaties in de maatschappij hun weerslag hebben op de veehouderij, en vice versa.

Deelname

Gesprekken zullen ongeveer een uur duren en vinden plaats op een nader te bepalen tijdstip en plaats in de periode juni-september 2020. De interviewer zal zich uiteraard aan de RIVM-maatregelen m.b.t. COVID-19 houden.
Mocht je dit prettiger vinden dan is het ook mogelijk om een interview te doen via bijvoorbeeld Skype of
Zoom. Na
afloop van het onderzoek krijg je een samenvatting van
de onderzoeksresultaten.

Observaties

In een tweede fase van het onderzoek wil Veterinary Concerns graag met dierenartsen meekijken tijdens hun werk om de interactie van dierenartsen met veehouder en dier in de praktijk te begrijpen. Deelname door middel van een interview staat los van dit onderdeel. Sta je open voor dit verdiepende onderdeel, dan gaat Veterinary Concerns graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Vertrouwelijk 

Het onderzoek is onafhankelijk. De antwoorden en gegevens worden anoniem verwerkt.

Contact

Heb je interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met Dr. Else Vogel via e-mail e.vogel@uva.nl en telefoon 06-22204601.
Je vindt hier de flyer van Veterinary Concerns.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen