Het rapport is recent aangeboden aan minister Schouten van Landbouw. Het rapport beschrijft de actuele situatie en geeft per ingreep een stand van zaken. Ook staat er per diersoort een tabel met daarin een beschrijving van al dan niet verboden ingrepen.

De KNMvD heeft zich uitgesproken tegen zogenaamde nutsingrepen. Zie daarvoor het standpunt ‘pijnbestrijding bij lichamelijke ingrepen’.
Het is de mening van de KNMvD dat een mens een dier niet dient aan te passen aan de houderij van dit dier maar dat juist het principe moet zijn dat dit andersom dient te gebeuren. Op dit vlak zijn al grote stappen gezet. Wel merkt de KNMvD op dat ook in huidige houderijsystemen het in sommige gevallen nog in het belang van het dier kan zijn om toch in te grijpen (zie bijvoorbeeld het KNMvD standpunt ‘couperen’) .
De KNMvD roept de veehouderijsectoren op om zoveel mogelijk de houderij in te richten naar een goede omgevingsstructuur voor het dier zodat ingrepen niet meer nodig zijn.  Kwaliteitssystemen, afnemers van dierlijke producten, retail en consumenten kunnen dit mee helpen bevorderen.

Lees ons ook standpunt met betrekking tot pijnbestrijding en couperen.