Diergezondheid en -welzijn in vizier bij stikstofoverleg

Vandaag vond het stikstofoverleg plaats tussen de heer Remkes en ketenpartijen. Ook de KNMvD was uitgenodigd voor het overleg. Dit toont aan dat het belang van onder meer dierenwelzijn en diergezondheid wordt onderkend. Toch ging de KNMvD niet in op de uitnodiging. Hoewel we het erg belangrijk vinden om in een vroeg stadium betrokken te worden, en we onze maatschappij-brede en inhoudelijke kennis op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en One Health willen uitdragen, zou deelname op dit moment niet het beoogde effect hebben. 

 

Dier centraal 
In de discussie over een robuuste, duurzame (dier)houderij moet het over veel méér gaan dan over de uitstoot van stikstof. Het dier moet daarin centraal staan. Er moeten heldere uitgangspunten komen voor de wijze waarop we dieren houden in Nederland en waarop normen voor diergezondheid, dierenwelzijn en One Health kunnen worden gebaseerd. Veterinaire kennis en expertise zijn essentieel bij de beleidsvorming op dit gebied. Nederland beschikt over een multidisciplinair veterinair kennisnetwerk dat praktijk, onderzoek, onderwijs, overheid, bedrijfsleven omvat. 

 

Ledeninbreng 
Een ledenorganisatie als de KNMvD wil en kan niet zonder inbreng van haar leden. De eerste praatsessie over stikstof met KNMvD-leden is inmiddels geweest. Binnenkort spreken we verder over dit onderwerp met leden en deskundigen en werken we aan een gedragen standpunt.  

 

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws.  
 

KNMvD webinar stikstof ‘Het S-woord’ 
Op 23 augustus vindt voor KNMvD-leden een webinar plaats over stikstof. Dierenartsen komen tenslotte dagelijks op het erf van veehouders in Nederland en zijn een belangrijk adviseur op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De plannen van het kabinet raken ook ons als beroepsgroep. Graag praten we onze leden bij over de laatste stand van zaken. 

Meer informatie en aanmelden 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen