Dierproeven voor de veehouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft maandag 1 oktober haar zienswijze gepresenteerd over ‘Dierproeven voor de veehouderij’. Advies: Stel dierenwelzijn, verduurzaming en streven naar proefdiervrije innovatie centraler in de afweging ten behoeve van vergunning en zorg voor bredere discussie met alle betrokkenen. Dus niet alleen het (economische) doel of het onderzoeksdoel maar ook de duurzaamheid van de veehouderij en het verbeteren/behouden van dierwelzijn dient een brede en serieuze afweging te krijgen. Met als ultieme doel zo min mogelijk dierproeven – binnen de context van de 3V’s, vervangen, verminderen en verfijnen- waarbij goed en gedegen onderzoek zorgt voor verbetering en ontwikkeling in de veehouderij en het welzijn van het proefdier en het doeldier. In die bredere afwegingen, waarvoor de Central Commissie Dierproeven (CCD) en in afgeleide de Dierexperimenten commissies (DEC’s) zich in navolging van dit advies zien gesteld, moet aandacht zijn voor invalshoeken zoals de verbanden tussen volksgezondheid, voedselveiligheid, welzijn en duurzame veehouderij. Daarnaast moet ook, aldus het advies, het verband met internationale ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen onderzoeken van bijvoorbeeld commerciële ketenpartners aan bod komen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen