DIMEO-webinar over wooden breast en rugspierdegeneratie bij vleeskuikens

Het Cluster DIMEO* verzorgde op 26 januari een webinar over wooden breast en rugspierdegeneratie bij vleeskuikens. Maar liefst 60 dierenartsen volgden het webinar. Wooden breast is een aandoening van het oppervlakkige deel van de borstspier bij vleeskuikens. Er is onder meer sprake van een kleurverandering en een verharding van de borstspier. Wooden breast leidt tot afkeur van het karkas in het slachthuis.

Diverse experts uit het veld kwamen aan het woord over onder meer: de theorie achter type I en II spiervezels en de pathogenese van verschillende myopathieën bij vleeskuikens; het beeld van wooden breast in de stal; hoe verschillende landen binnen Europa omgaan met het al dan niet afkeuren van het karkas; hoe de NVWA keurt, welke criteria ze daarbij gebruiken en hoe ze dit vastleggen en in hoeverre met data-analyse meer inzicht gekregen kan worden in de prevalentie van wooden breast en rugspierdegeneratie en de mogelijke risicofactoren.

Meer weten of gegevens delen?

Wil je meer weten over de bijdragen van onderstaande sprekers? Wil je met BuRO delen welke gegevens de pluimveehouder kunnen helpen bij het management? Of heb je nog wensen m.b.t. het aanpassen van de vermelding van spierafwijkingen op het slachtformulier?  Mail dan naar webmaster@knmvd.nl.

  • Bart de Ruiter namens KNMvD Cluster DIMEO;
  • Mark den Hartog namens NEPLUVI, de brancheorganisatie van de pluimveeslachterijen en – verwerkers;
  • Teun Fabri namens de Gezondheidsdienst;
  • Paul Cornelissen namens KNMvD Vakgroep Gezondheid Pluimvee;
  • Lenie Algra (directie keuren) en Johan Bongers (BuRO) names de NVWA .

 

*DIMEO (Dier(enarts), Mens en Omgeving) van de KNMvD behartigt de belangen van dierenartsen die werken in de veterinaire volksgezondheid, het bedrijfsleven en het groene onderwijs. Dit zijn dierenartsen die gekozen hebben voor een andere rol in de samenleving dan die van de praktiserende dierenarts.

 

"De borstspier kan zo hard worden, dat je er een spijker mee in een stuk hout kunt slaan." - Teun Fabri, Gezondheidsdienst
"Wooden Breast vormt géén risico voor de voedselveiligheid." - Lenie Algra, NVWA
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen