Discussie in Europees Parlement over het reserveren van antibiotica voor humaan gebruik

Voor de uitvoering van de EU-diergeneesmiddelenverordening wordt er momenteel gewerkt aan criteria om bepaalde antibiotica te reserveren voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens. Daarvoor is nu een voorstel (delegated act) gemaakt op advies van EMA. Via onze Europese koepelorganisatie de FVE en het ministerie van LNV heeft de KNMvD daarvoor steun uitgesproken.

Sommige leden van het Europees Parlement verzetten zich hier echter tegen, omdat ze graag alle klassen antibiotica die de WHO als kritisch heeft aangewezen willen voorbehouden voor humaan gebruik. Zij zien zich daarin gesterkt door een brief van Europese artsen, die ook strengere criteria willen. Een dergelijke motie zou grote negatieve consequenties hebben voor de mogelijkheden om zieke dieren te behandelen. Zo zouden onder andere alle aminoglycosiden en macroliden veterinair niet meer ingezet kunnen worden. Dit is voor de KNMvD onacceptabel.

De FVE heeft daarom als vertegenwoordiger van de Europese dierenartsen samen met de EPRUMA‐(European Platform for the Responsable Using of Medicines in Animals) een brief aan alle europarlementariërs gericht om hen te vragen voor het voorstel te stemmen. De KNMvD zal het FVE-standpunt ook met spoed onder de aandacht van alle Nederlandse Europarlementariërs brengen en hen vragen het huidige voorstel te steunen en de motie af te wijzen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen