Documenten paard

Leidraden Paard

Whitepaper

Naslag

Richtlijn

BEVA Primary Clinical Care Guidelines 

Deze guidelines zijn door de BEVA opgesteld en worden met toestemming van de BEVA met de leden van de KNMvD gedeeld. De lezer wordt erop geattendeerd dat deze guidelines buiten de EU zijn opgesteld, en de toepassing van het advies mogelijk afwijkt van de in Nederland geldende wetten. Deze guidelines worden daarvoor informatief als naslag met de leden van de KNMvD gedeeld. De dierenarts moet uiteraard wel de Europese/Nederlandse (diergeneesmiddelen)wetgeving naleven.

Infographics

Formularia