Denk mee over de toekomst van je vak!

Doe mee aan een onderzoek naar de maatschappelijke rol en positie dierenartsen

Bureau Berenschot doet op dit moment onderzoek naar de maatschappelijke rol en de positie van de dierenarts. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De KNMvD participeert als beroepsorganisatie in de klankbordgroep die voor het onderzoek is ingesteld. De onderzoekers willen voor hun onderzoek ook drie groepsinterviews houden met praktiserende dierenartsen. De KNMvD onderstreept het belang van de stem van individuele dierenartsen vanuit de praktijk, en wijzen je dan ook op de mogelijkheid om je aan te melden voor deze interviews.

In de afgelopen jaren hebben in het veterinaire veld verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die (mogelijk) van invloed zijn op de rol en positie van de dierenarts. Zo is de complexiteit van het veterinaire werk toegenomen, heeft de dierenarts binnen zijn of haar praktijk te maken met een veranderend karakter van werkzaamheden, het afwegen van verschillende vaak conflicterende belangen en verandert ook het maatschappelijke verwachtingspatroon over de rol die de dierenarts inneemt. De veranderde rol en positie van de dierenarts is mogelijk van invloed op de manier waarop de dierenarts zijn werk in de praktijk kan en wil uitvoeren.

Analyse

Naar aanleiding van deze en andere ontwikkelingen is bij LNV de behoefte ontstaan aan een onafhankelijk analyse van (a) de manier waarop het veld is gestructureerd, (b) hoe de dierenarts is gepositioneerd en (c) de kwaliteit van de diergeneeskundige beroepsuitoefening en het borgen van de publieke belangen binnen dit veld . De rapportage die Berenschot oplevert zal als basis dienen voor het gesprek dat het ministerie aangaat met de veterinaire sector.

Digitale groepsinterviews

Het onderzoek is op dit moment in volle gang. De onderzoekers willen op 7, 8 en 9 maart groepsinterviews houden met individuele praktiserende dierenartsen. Omdat dierenartsen overdag vaak erg druk zijn, worden alle drie de groepsgesprekken in de avonduren gehouden, van 20.30 tot 22:00. De interviews vinden plaats via videobellen (MS Teams), deelnemers hoeven dus niet te reizen. Belangrijk is verder dat er geen bevindingen in het rapport zullen worden opgenomen die tot personen of dierenartspraktijken herleidbaar zijn. In de groepsgesprekken gaan een aantal thema’s aan bod komen, zoals recente ontwikkelingen in de sector en de verwachtingen voor de toekomst; het stelsel van kwaliteitsborging en de uitwerking daarvan in de praktijk; en de rol van de partijen in de veterinaire sector, inclusief de overheid .

De onderzoekers willen in elk groepsinterview met een specifieke categorie dierenartsen om tafel. Daarbij gaat het om de volgende data:

  • Maandag 7 maart 2022 (20:30-22:00) – groepsinterview met gezelschapsdierenartsen
  • Dinsdag 8 maart 2022 (20:30-22:00) – groepsinterview met paardendierenartsen
  • Woensdag 9 maart 2022 (20:30-22:00) – groepsinterview met landbouwhuisdierenartsen
Meld je aan

Wij vinden het als KNMvD belangrijk dat Berenschot groepsinterviews houdt met individuele praktiserende dierenartsen. Dit gaat de onderzoekers kennis opleveren uit de dagelijkse praktijk van dierenartsen. We hopen dan ook dat je bereid bent deel te nemen aan het onderzoek. Aanmelden kan tot en met 28 februari 2022. Indien er zich veel dierenartsen aanmelden, zal Berenschot een selectie moeten maken. Het is dan mogelijk dat je niet voor het groepsinterview gevraagd wordt.
Aanmelden

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen