CAVP en transparantieregister

De overheid wil dat de zakelijke belangen die er bestaan tussen diergeneesmiddelenproducenten en dierenartsen inzichtelijk zijn. Sinds 2013 is de registratie van dienstverlening en sponsoring tussen de farmaceutische bedrijven en dierenartsen verplicht. Als een dierenarts per jaar meer dan € 500,- ontvangt voor werkzaamheden die hij of zij uitvoert in opdracht van een farmaceutische bedrijf of als sponsorgeld, dan moet dit worden opgenomen in het register. Uitgangspunt is dat het farmaceutische bedrijf de gegevens laat opnemen in het register. In dit verband is de Stichting Transparantieregister Zorg opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van het register. De bepaling over het transparantieregister zijn opgenomen in de Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP), die al regels over gunstbetoon bevat.

Relevante links

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Jorine Barents, jurist, via j.barents@knmvd.nl of 030 63 48 966.