Aangifteplichtige dierziekten

Er zijn verschillende dierziekten die aangifteplichtig en/of bestrijdingsplichtig zijn.

Aangifteplichtige dierziekten

De lijst met aangifteplichtige dierziekten vind je hier.  Bij klinische verschijnselen die duiden op een dergelijke dierziekte moet de dierhouder, dierenarts of het laboratorium een melding doen bij het Landelijk meldpunt dierziekten (045-546 31 88). Het melden is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook enorm belangrijk omdat er daardoor sneller gewerkt kan worden aan de bestrijding met minder gevolgen voor de sector tot gevolg.

NVWA Meldwijzer Dierziekten
Wilt u weten welke dierziekten u dient te melden? Bekijk ze allemaal in de NVWA Meldwijzer Dierziekten. Hierin kunt u de meldingsplicht per diersoort of dierziekte opzoeken.
Naar de Meldwijzer Dierziekten.

Bestrijdingsplichtige dierziekten

Sommige dierziekten zijn vanwege hun ernst naast aangifteplichtig ook bestrijdingsplichtig. Bestrijdingsplichtige dierziekten moeten worden bestreden volgens Europese bestrijdingsrichtlijnen, uitgewerkt in nationale beleidsdraaiboeken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het draaiboek is een gedetailleerde handleiding voor een effectief en zorgvuldig optreden van het ministerie van LNV. De meeste recente versies van de beleidsdraaiboeken zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Contactpersoon dossier Dierziekten

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker via j.van.herten@knmvd.nl of 030-634 8914.