Duurzame borging van dierenwelzijn en volksgezondheid in slachthuizen nodig

De KNMvD betreurt de aanhoudende signalen over ernstige tekortkomingen rondom het welzijn van slachtdieren in Nederlandse slachterijen. Als dierenartsen vinden wij dat in slachthuizen dierenwelzijn en volksgezondheid altijd voorop moeten staan. Het is voor ons moeilijk te beoordelen in hoeverre deze signalen een evenwichtige afspiegeling zijn van de werkelijke situatie in Nederlandse slachthuizen. Maar of het hier nu incidenten betreft of structurele problemen, in beide gevallen is er aanleiding tot zorg.

Daarom vindt de KNMvD dat er binnen bepaalde slachthuizen een cultuuromslag moet plaatsvinden die ervoor zorgt dat volksgezondheid en dierenwelzijn duurzaam zijn geborgd. Voor zover dierenartsen betrokken zijn bij risicomanagement, toezicht of keuring in slachthuizen, vertrouwt de KNMvD op een correcte naleving van de Code voor de Dierenarts. Daarin staat dat dierenartsen het welzijn en de gezondheid van de dieren onder hun hoede moeten respecteren, bevorderen en bewaken. Het is belangrijk dat dierenartsen door de NVWA voldoende ondersteund worden om hun taken conform de Code uit te kunnen oefenen.

Meer informatie:
Het RTL-bericht waarin de KNMvD wordt vermeld
De uitgebreide reactie van de KNMvD aan RTL na het zien van de beelden.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen